Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

aktuality

Služby pre Kultúrny dom v Žabokrekoch

| Martin

Rekonštrukcia vykurovacieho systému

Služby pre ZŠ v Beniciach

| Martin

Rekonštrukcia vykurovacieho systému

Služby pre ZŠ Priehradná v Martine

| Martin

Odstránenie havarijného stavu vykurovacieho systému

Služby pre ZŠ A. Dubčeka v Martine

| Martin

Odstránenie havarijného stavu vykurovacieho systému a ohrevu vody

Šťastný nový rok 2018!

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

STEFE Banská Bystrica, a.s. ďakuje svojim partnerom a odberateľom za spoluprácu v uplynulom roku a želá úspešný a šťastný nový rok 2018!

Dokumenty STEFE Banská Bystrica, a.s.

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

CENA TEPLA, Štandardy kvality, Reklamačný poriadok

Kontaktné údaje

| Martin

STEFE Martin, a.s.

Energetické informácie pre správcov v Banskej Bystrici

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

Dennostupne, Priemerné denné teploty

Časopis TEPLO V MESTE - Banská Bystrica

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť výhradne odberatelia tepla spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s. Termín uzávierky súťaže je 31.01.2018. Výhercov zverejníme do 16.02.2018 na stránke www.stefe.sk/sutaz.

Energetické informácie Martin

| Martin

Priemerné denné teploty, dennostupne, účinnosť rozvodov tepla

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody v Kremnici

| Kremnica

Prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody z dôvodu prerušenia dodávky elektriny SSE Distribúcia a.s. 18.1.2018 od 08:30 do 15:15 (Štefánikovo námestie)

Vyhodnotenie súťaže - Teplo v meste Rimavská Sobota

| Rimavská Sobota

Súťaž o večeru v reštaurácii hotela Carerra

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody v Martine

| Martin

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodného napájača Martinskej teplárenskej a.s. môže dôjsť dňa 13. 12. 2017 v čase od 10.00 hod. do 20.00 hod. k poklesu parametrov horúcovodu pre odberateľov tepla v časti Košúty, Priekopa a Vrútky. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Oznámenie o odstávke tepla a teplej vody z dôvodu poruchy 6.11.2017 vo Zvolene

| Zvolen

Prerušenie dodávky tepla a teplej vody - 6.11.2017 od 06:00 do 19:30 Z dôvodu poruchy rozvodu dodávateľa tepla Zvolenská Teplárenská, a.s. Sídlisko: Šoltésová, Kukučínová. Zníženie parametrov tepla sídlisko: Sekier, Zlatý Potok, Sokolská

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody vo Zvolene

| Zvolen

Prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovejj vody z dôvodu prerušenia dodávky elektriny SSE Distribúcia a.s. 14.11.2017 od 07:15 do 17:30 (sídlisko západ podľa rozpisu)

Kúri sa vo vašom byte?

| Banská Bystrica, Brusno, Klenovec, Kováčová, Kremnica, Krupina, Levoča, Lučenec, Martin, Pliešovce, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Tornaľa, Veľký Krtíš, Zvolen, Trnava

Ako na to, aby kúrenie nabehlo správne? INORMÁCIE O NÁBEHU VYKUROVANIA V MESTÁCH STEFE.

Oznam o začatí vykurovania v Banskej Bystrici, Brusne a Kováčovej

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

Spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. spúšťa od 19. 09.2017 vykurovanie

Oznámenie o začatí vykurovania v meste Zvolen

| Zvolen

Spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. spúšťa dňa 20.9.2017 dodávku tepla na vykurovanie.

Oznámenie o začatí vykurovania v meste Martin

| Martin

Spoločnosť STEFE Martin, a.s. spustila z dôvodu vývoja počasia dodávku tepla na vykurovanie.

Čo má spoločné teplo s pilatesom?

| Banská Bystrica

Teplom a športom ku zdraviu

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.