Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

aktuality

STEFE vstúpilo do Pukanca

| Banská Bystrica, Brusno, Klenovec, Kováčová, Kremnica, Krupina, Levoča, Lučenec, Martin, Pliešovce, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Tornaľa, Veľký Krtíš, Zvolen, Iné, Trnava

200 domácností zásobovaných teplom od STEFE

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody v Martine

| Martin

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. na ul. Tajovského dôjde dňa 13. 3. 2018 v čase od 7.30 hod. do 17.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na uliciach M.R.Štefánika 72, 80, 74-78, 82-86, Tajovského 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Novomeského 2, Thurzova 1, 3-7, 9-13, 2, 4-8, 10-14, EB Bjorsonova, MŠ Bjorsonova. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Energetické informácie pre správcov v Banskej Bystrici

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

Dennostupne, Priemerné denné teploty

Dokumenty STEFE Rožňava, s.r.o.

| Rožňava

Štandardy kvality, Cenové rozhodnutia ÚRSO, Reklamačný poriadok

Dokumenty STEFE Martin, a.s.

| Martin

Cena tepla, Cenové rozhodnutia ÚRSO, Štandardy kvality, Reklamačný poriadok

Dokumenty STEFE Banská Bystrica, a.s.

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

CENA TEPLA, Štandardy kvality, Reklamačný poriadok

Oznámenie o prerušení dodávky tepla a teplej vody z dôvodu opravy poruchy 16.2.2018

| Zvolen

Obmedzenie dodávky tepla a teplej vody 16.2.18 od 08:00 do 15:00 hod z dôvodu opravy poruchy rozvodu dodávateľa tepla Zvolenská Teplárenská, a.s. Sídlisko: Zlatý Potok

Energetické informácie Martin

| Martin

Priemerné denné teploty, dennostupne, účinnosť rozvodov tepla

Výhercovia súťaže s časopisom TEPLO V MESTE

| Martin

Vyhlasovateľ súťaže: STEFE Martin, a.s

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody vo Zvolene

| Zvolen

Prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovejj vody z dôvodu prerušenia dodávky elektriny SSE Distribúcia a.s. 15.02.2018 od 07:15 do 14:30 (Hviezdoslavova a stredná zdravotná škola) 06.03.2018 od 07:30 do 14:30 (Nádvorná 3366, M.R.Štefánika 3355) 08.03.2018 od 07:30 do 14:20 (J. Kozáčeka 2068/29-35)

Dokumenty STEFE THS, s.r.o.

| Klenovec, Krupina, Levoča, Lučenec, Pliešovce, Revúca, Tornaľa, Veľký Krtíš

Štandardy kvality, Cenové rozhodnutia ÚRSO, Reklamačný poriadok

Cenové rozhodnutie ÚRSO na rok 2017

| Klenovec, Krupina, Levoča, Lučenec, Pliešovce, Revúca, Tornaľa, Veľký Krtíš

STEFE THS, s.r.o.

Cenové rozhodnutie ÚRSO na rok 2018

| Klenovec, Krupina, Levoča, Lučenec, Pliešovce, Revúca, Tornaľa, Veľký Krtíš

STEFE THS, s.r.o.

Služby pre Kultúrny dom v Žabokrekoch

| Martin

Rekonštrukcia vykurovacieho systému

Služby pre ZŠ v Beniciach

| Martin

Rekonštrukcia vykurovacieho systému

Služby pre ZŠ Priehradná v Martine

| Martin

Odstránenie havarijného stavu vykurovacieho systému

Služby pre ZŠ A. Dubčeka v Martine

| Martin

Odstránenie havarijného stavu vykurovacieho systému a ohrevu vody

Šťastný nový rok 2018!

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

STEFE Banská Bystrica, a.s. ďakuje svojim partnerom a odberateľom za spoluprácu v uplynulom roku a želá úspešný a šťastný nový rok 2018!

Kontaktné údaje

| Martin

STEFE Martin, a.s.

Časopis TEPLO V MESTE - Banská Bystrica

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť výhradne odberatelia tepla spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s. Termín uzávierky súťaže je 31.01.2018. Výhercov zverejníme do 16.02.2018 na stránke www.stefe.sk/sutaz.

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.