Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

aktuality

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody v Martine

| Martin

Na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach na výrobu tepla rozvod tepla zo strany Martinskej teplárenskej, a.s., bude prerušená dodávka tepla a TÚV v zmysle nasledovného harmonogramu: nedeľa 2. 7. 2017 o 20.00 hod. - začiatok prerušenia dodávky, utorok 4. 7. 2017 do 18.00 hod. - obnovenie dodávky. Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok TÚV miestne obvyklým spôsobom. V prípade, že v stanovenom termíne nedôjde k obnoveniu dodávky teplej úžitkovej vody, nahláste poruchu nepretržitej službe na dispečingu STEFE Martin, a.s., na telefónnom čísle: 043/4010420.

Oznámenie o odstávke teplej vody z dôvodu poruchy vo Zvolene

| Zvolen

Odstávka teplej úžitkovej vody - 8.6.2017 od 8:00 - do 19:00 hod. Z dôvodu poruchy rozvodu dodávateľa tepla Zvolenská Teplárenská, a.s. Ulice: Malinovského, L. Fullu, Gen. Svobodu, Asmolovova, J. Alexyho, Záhonok

Energetické informácie pre správcov v Banskej Bystrici

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

Dennostupne, Priemerné denné teploty

Energetické informácie Martin

| Martin

Priemerné denné teploty, dennostupne, účinnosť rozvodov tepla

Čistenie vnútorných vodárenských a kúrenárskych rozvodov

| Martin

STEFE Martin, a. s., ponúka možnosť čistenia, preplachu a dezinfekcie vodárenských a kúrenárskych rozvodov v bytových aj rodinných domoch.

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody vo Zvolene

| Zvolen

Plánovaná odstávka TÚV - 15.6.2017 od 8:00 - do 16:00 hod. Z dôvodu odstávky elektriny dodávateľom SSE-Distribúcia, a.s. Ulice: J.Gagarina, J.Poničana, Okružná, M.Bazovského, Pribinova, R.Jašíka, M.Bela

Oznámenie o ukončení vykurovania v meste Kremnica

| Kremnica

Spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. ukončila dňa 15.5.2017 dodávku tepla na vykurovanie.

Oznámenie o ukončení vykurovania v meste Zvolen

| Zvolen

Spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. ukončila dňa 15.5.2017 dodávku tepla na vykurovanie.

Oznam o prerušení vykurovania

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

Spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. prerušuje od dnešného dňa 15.05.2017 vykurovanie.

Informácia pre odberateľov tepla

| Martin

Odstavenie kúrenia v Martine.

Hrejivé teplo domova

| Banská Bystrica, Brusno, Klenovec, Kováčová, Kremnica, Krupina, Levoča, Lučenec, Martin, Pliešovce, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Tornaľa, Veľký Krtíš, Zvolen, Iné, Trnava

Ako bývať spokojnejšie a bez starostí o kúrenie?

Časopis TEPLO V MESTE - Zvolen

| Zvolen

Časopis o dodávke tepla a teplej vody skupiny spoločností STEFE

Máte doma alergika? Viete, ako správne vetrať?

| Martin

Ponúkame Vám zdravé a efektívne vetranie priestorov.

Faktor primárnej energie - STEFE Rimavská Sobota

| Rimavská Sobota

Zverejnenie údajov vypočítaných v zmysle vyhlášky 308/2016 Z.z.

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody - STEFE Banská Bystrica, a.s.

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

Odstránenie havárie

Dokumenty STEFE Rožňava, s.r.o.

| Rožňava

Štandardy kvality, Cenové rozhodnutia ÚRSO, Reklamačný poriadok

Kontaktné údaje

| Martin

STEFE Martin, a.s.

Faktor primárnej energie 2017

| Banská Bystrica

Spoločnosť STEFE Banská Bystrica vypočítala faktor primárnej energie systému centrálneho zásobovania teplom pre každý svoj zdroj tepla.

Dokumenty STEFE Martin, a.s.

| Martin

Cena tepla, Cenové rozhodnutia ÚRSO, Štandardy kvality,Reklamačný poriadok

Prerušenie dodávky TÚV

| Rimavská Sobota

Rimavská Sobota - Oznámenie o prerušení dodávky TÚV v časti mesta sídlisko Západ. – 26.1.2017

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.