Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

aktuality

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody vo Zvolene

| Zvolen

Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody z dôvodu prerušenia dodávky elektriny SSE Distribúcia a.s. 11-12.06.2018 od 07:15 do 17:30 (Hviezdoslavova) 22.06.2018 od 07:30 do 13:30 (Unionka)

Energetické informácie pre správcov v Banskej Bystrici

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

Dennostupne, Priemerné denné teploty

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody v Kremnici

| Kremnica

Prerušenie dodávky TÚV na Štefánikovom námestí v Kremnici 14.5.2018

Oznámenie o dočasnom prerušení dodávky tepla pre ÚK (ústredné kúrenie)

| Rimavská Sobota

Dočasné prerušenie dodávky tepla pre ÚK – STEFE Rimavská Sobota, s. r. o.

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody v Martine

| Martin

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 18. 4. 2018 v čase od 7.30 hod. do 18.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na Ul. Bottova, T. dobrovoľníkov, Kollárova a na sídlisku Jahodníky. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Oznam o prerušení vykurovania v meste Banská Bystrica

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

Spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. prerušuje od dnešného dňa 16.04.2018 vykurovanie.

Oznámenie o ukončení vykurovania v meste Zvolen a obci Zvolenská Slatina a Pukanec

| Zvolen

Spoločnosť STEFE Zvolen, s.r.o. ukončila dňa 14.4.2018 dodávku tepla na vykurovanie v meste Zvolen a obci Zvolenská Slatina. 16.4.2018 v obci Pukanec.

Informácia pre odberateľov tepla v Martine

| Martin

Vážení odberatelia tepla, podľa Vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sa začína vykurovacia sezóna 1. septembra a trvá do 31. mája.

Energetické informácie Martin

| Martin

Priemerné denné teploty, dennostupne, účinnosť rozvodov tepla

Dokumenty STEFE Martin, a.s.

| Martin

Cena tepla, Cenové rozhodnutia ÚRSO, Štandardy kvality, Reklamačný poriadok, Cenníky služieb

STEFE vstúpilo do Pukanca

| Banská Bystrica, Brusno, Klenovec, Kováčová, Kremnica, Krupina, Levoča, Lučenec, Martin, Pliešovce, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Tornaľa, Veľký Krtíš, Zvolen, Iné, Trnava

200 domácností zásobovaných teplom od STEFE

Dokumenty STEFE Rožňava, s.r.o.

| Rožňava

Štandardy kvality, Cenové rozhodnutia ÚRSO, Reklamačný poriadok

Dokumenty STEFE Banská Bystrica, a.s.

| Banská Bystrica, Brusno, Kováčová

CENA TEPLA, Štandardy kvality, Reklamačný poriadok

Oznámenie o prerušení dodávky tepla a teplej vody z dôvodu opravy poruchy 16.2.2018

| Zvolen

Obmedzenie dodávky tepla a teplej vody 16.2.18 od 08:00 do 15:00 hod z dôvodu opravy poruchy rozvodu dodávateľa tepla Zvolenská Teplárenská, a.s. Sídlisko: Zlatý Potok

Výhercovia súťaže s časopisom TEPLO V MESTE

| Martin

Vyhlasovateľ súťaže: STEFE Martin, a.s

Dokumenty STEFE THS, s.r.o.

| Klenovec, Krupina, Levoča, Lučenec, Pliešovce, Revúca, Tornaľa, Veľký Krtíš

Štandardy kvality, Cenové rozhodnutia ÚRSO, Reklamačný poriadok

Cenové rozhodnutie ÚRSO na rok 2017

| Klenovec, Krupina, Levoča, Lučenec, Pliešovce, Revúca, Tornaľa, Veľký Krtíš

STEFE THS, s.r.o.

Cenové rozhodnutie ÚRSO na rok 2018

| Klenovec, Krupina, Levoča, Lučenec, Pliešovce, Revúca, Tornaľa, Veľký Krtíš

STEFE THS, s.r.o.

Služby pre Kultúrny dom v Žabokrekoch

| Martin

Rekonštrukcia vykurovacieho systému

Služby pre ZŠ v Beniciach

| Martin

Rekonštrukcia vykurovacieho systému

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.