Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Ak chcete, aby kúrenie vo vašom byte nabehlo správne, nemajte zatvorené termostatické hlavice

Kedy sa začne v bytoch kúriť?

Začiatok vykurovacej sezóny je pre dodávateľov tepla spojený s príchodom septembra. Oficiálne totiž začína dňa 1. 9. Legislatíva ale hovorí, že dodávateľ tepla je povinný dodávať teplo, ak priemerná vonkajšia denná teplota vzduchu klesne pod 13°C dva dni za sebou nasledujúce a podľa predpovede počasia sa neočakáva oteplenie.

Vzhľadom na momentálne poveternostné podmienky zatiaľ neočakávame, že by priemerná vonkajšia denná teplota vzduchu klesla pod 13°C. V prípade príchodu chladných dní sme však pripravení začať spúšťať kúrenie.

Aj napriek dodržaniu podmienok legislatívy zo strany dodávateľa tepla, nemusí všetkým odberateľom vyhovovať termín spustenia dodávky tepla na kúrenie. V prípade potreby zmeny parametrov dodávky tepla sa môžu obrátiť prostredníctvom správcov, resp. zástupcov bytových domov na 24-hodinovú službu dispečingu STEFE. Kontakty nájdete tu: www.stefe.sk/dispecing

Obyvateľom bytov by sme chceli pripomenúť, aby včas ukončili práce na bytových rozvodoch tepla a ešte pred začatím kúrenia nastavili termostatické hlavice na radiátoroch na zaužívaný stupeň, nenechávali ich zatvorené.

Podmienky pre začatie vykurovania upravuje V Y H L Á Š K A č. 152/2005 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nasledovne:
§ 1
Určený čas dodávky tepla

(1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie") sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

(2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla (ďalej len „dodávateľ") dodávať, ak
a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 °C.

(3) Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.

(4) Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.

KATEGÓRIA

Zdieľať na:

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.