Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Faktor primárnej energie - STEFE Rimavská Sobota

Zverejnenie údajov vypočítaných v zmysle vyhlášky 308/2016 Z.z.

Spoločnosť STEFE Rimavská Sobota touto cestou zverejňuje výsledné hodnoty faktora primárnej energie a faktora emisií CO2 centrálneho zásobovania teplom.

Uvedené údaje sú vypoćítané za všetky nami prevádzkované zdroje podľa postupu uvedeného vo vyhláške MH SR - 308 / 2016 Z.z .

Pre výpočet fp-CZT boli použité údaje z roku 2017.

Spoločnosť

povolenie č. 2006T 0242 - 14. zmena

Okruh - názov

fp                       

STEFE Rimavská Sobota

CZT Centrálna výhrevňa, Mlynská 3, Rimavská Sobota

CZT CV - okruh CV

0,3637

STEFE Rimavská Sobota

BK PTŠ, Rožňavská, Rimavská Sobota

BK PTŠ - okruh PTŠ

0,6868

STEFE Rimavská Sobota

BK NV Gorkého, Gorkého 8 a, Rimavská Sobota

BK NVG - okruh NVG

0,7142

STEFE Rimavská Sobota

DK AB, Tržná 4, Rimavská Sobota

DK AB Tržná

1,4277

STEFE Rimavská Sobota

DK DC, Dúžavská cesta, Rimavská Sobota

DK Dúžavská cesta

1,0338

STEFE Rimavská Sobota

BK Gemer, Daxnerova 1, Rimavská Sobota

BK Gemer

1,2695

STEFE Rimavská Sobota

BK Gorkého, Gorkého 31, Rimavská Sobota

BK Gorkého 2x27

0,6775

STEFE Rimavská Sobota

DK Mikszátha I., Mikszátha 42, Rimavská Sobota

DK Mikszátha 1

1,2195

STEFE Rimavská Sobota

DK Mikszátha II., Mikszátha 53, Rimavská Sobota

DK Mikszátha 2

1,1981

STEFE Rimavská Sobota

DK Okresný úrad, nám. M. Tompu 1, Rimavská Sobota

DK Okresný úrad

0,6400

STEFE Rimavská Sobota

DK SNP, SNP 15, Rimavská Sobota

DK SNP

1,4907

STEFE Rimavská Sobota

DK TŤPO, Škultétyho 6, Rimavská Sobota

DK TŤPO

1,4055

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť

povolenie č. 2006T 0242 - 14. zmena

Okruh - názov

fCO2

STEFE Rimavská Sobota

CZT Centrálna výhrevňa, Mlynská 3, Rimavská Sobota

CZT CV - okruh CV

0,2659

STEFE Rimavská Sobota

BK PTŠ, Rožňavská, Rimavská Sobota

BK PTŠ - okruh PTŠ

0,3305

STEFE Rimavská Sobota

BK NV Gorkého, Gorkého 8 a, Rimavská Sobota

BK NVG - okruh NVG

0,3368

STEFE Rimavská Sobota

DK AB, Tržná 4, Rimavská Sobota

DK AB Tržná

0,3516

STEFE Rimavská Sobota

DK DC, Dúžavská cesta, Rimavská Sobota

DK Dúžavská cesta

0,2536

STEFE Rimavská Sobota

BK Gemer, Daxnerova 1, Rimavská Sobota

BK Gemer

0,3163

STEFE Rimavská Sobota

BK Gorkého, Gorkého 31, Rimavská Sobota

BK Gorkého 2x27

0,3203

STEFE Rimavská Sobota

DK Mikszátha I., Mikszátha 42, Rimavská Sobota

DK Mikszátha 1

0,2958

STEFE Rimavská Sobota

DK Mikszátha II., Mikszátha 53, Rimavská Sobota

DK Mikszátha 2

0,2963

STEFE Rimavská Sobota

DK Okresný úrad, nám. M. Tompu 1, Rimavská Sobota

DK Okresný úrad

0,3066

STEFE Rimavská Sobota

DK SNP, SNP 15, Rimavská Sobota

DK SNP

0,3681

STEFE Rimavská Sobota

DK TŤPO, Škultétyho 6, Rimavská Sobota

DK TŤPO

0,3435

 

 

 

 

 

Zdieľať na:

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.