Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla

STEFE odovzdáva teplo moderným spôsobom - prostredníctvom kompaktnej odovzdávacej stanice (KOST).

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla (KOST)  - moderné zariadenie, ktoré zefektívňuje dodávku tepla do radiátorov a teplej vody do vašej domácnosti.

KOST je umiestnená priamo v objekte, resp. bytovom dome, pre ktorý zabezpečuje efektívnu dodávku tepla na ústredné kúrenie a pripravuje teplú vodu. Pracuje autonómne, má samostatnú reguláciu a je napojené na vnútorné rozvody ústredného kúrenia a teplej vody.

Výhody pre vás:

Nezávislosť na iných odberateľoch

Teplo je dodávané podľa potrieb a požiadaviek odberateľa, ktorý pre svoj bytový dom určí individuálny režim vykurovania a dodávky teplej vody a jej teplotu.

Skvalitnenie dodávok teplej vody

Teplá voda je pripravovaná priamo v objekte a bytovom dome. Jej parametre a vyrobené množstvo je možné neustále kontrolovať.

Zariadenie na mieru každého objektu

Všetky prvky KOST sú navrhnuté na základe individuálnych potrieb objektu.

Bezobslužná prevádzka

Riadenie KOST je riešené autonómnou riadiacou jednotkou, ktorá je počas prevádzky neustále sledovaná na diaľku centrálnym dispečingom.

Zvýšenie komfortu

Celú starostlivosť (opravy, údržby, revízie, zákonom stanovené atestácie zariadenia, odborné prehliadky a pod.) zabezpečuje STEFE.

Kvalitná ekvitermická regulácia a presné meranie tepla na prípravu teplej vody

KOST vďaka presnej regulácii a meraniu prináša úspory energie a tým aj úspory pre domácnosti.

Zdieľať na:

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.