Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Kúri sa vo vašom byte?

Ako na to, aby kúrenie nabehlo správne? INORMÁCIE O NÁBEHU VYKUROVANIA V MESTÁCH STEFE.

NÁBEH VYKUROVANIA V MESTÁCH, V KTORÝCH DODÁVA TEPLO STEFE:

STEFE Martin

V Martine kúrime od pondelka s tým, že s nábehom sme začali v nedeľu večer.
Viac informácií nájdete na: https://www.turcania.sk/martinske-radiatory 

STEFE Rožňava

V Rožňave sme začali kúriť od 20. 9. 2017.

V prípade oteplenia očakávaného budúci týždeň od stredy bude dodávka tepla UK v režime útlm, prípadne sa dodávka preruší. Bude záležať od vonkajších teplôt.

STEFE Banská Bystrica
V Banskej Bystrici sme oficiálne začali vykurovanie 19.9. 2017, keďže boli splnené zákonné podmienky. Dňa 18.9.2017 sme emailom informovali odberateľov o možnosti požiadať o začatie vykurovania. Túto možnosť využilo cca 20 domov.

V prípade zmien klimatických podmienok, bude režim dodávky tepla na vykurovanie operatívne regulovaný a verejnosť budeme o tom informovať.

Odberatelia, ktorí nechcú prekurovať alebo majú individuálne požiadavky, tieto môžu nahlásiť prostredníctvom zodpovednej osoby telefonicky na bezplatné číslo 0800 700 700, na mobilné číslo 0918 733 666 alebo e-mailom na dispecing.banskabystrica@stefe.sk. Telefonicky nahlásené individuálne požiadavky je potrebné následne potvrdiť aj e-mailom.

STEFE Zvolen

Na podnety veľkého počtu odberateľov tepla a po konzultácii so správcami bytových domov a nebytových priestorov sme spustili vykurovanie v celom Zvolene od 20.9.2017.
V Kremnici sme začali s dodávkou tepla na kúrenie 19.9., vo Zvolenskej Slatine 20.9.

Vykurovanie je regulované podľa vonkajšej teploty a pri dosiahnutí jej dohodnutej výšky dôjde automaticky k prerušeniu vykurovania.

Ak niektorí odberatelia ešte nechcú prekurovať alebo majú iné individuálne požiadavky, môže ich oprávnený zástupca nahlásiť telefonicky na bezplatné číslo 0800 700 777, na mobilné číslo 0918 733 733 alebo e-mailom na dispecing.zvolen@stefe.sk.

STEFE THS
V Levoči sme začali vykurovanie 19.9.2017 a to postupne. 21.9.2017 bolo vykurovanie spustené kompletne.
20.9.2017 sme spustili Tornaľu, Revúcu, Klenovec, Veľký Krtíš, Krupinu a Pliešovce.
Dňom 22.9.2017 by mal byť spustený aj Lučenec.

Zariadenia sú v automatickom systéme a vyhodnocujú podľa vonkajšej teploty vykurovacie médium. To znamená, že keď sa oteplí, tak sa zariadenie vypne a keď poklesne teplota pod definovanú hranicu, tak sa zapne.

STEFE Rimavská Sobota

V Rimavskej Sobote sme začali s kúrením ráno 21.9.

Predpokladáme, že vykurovanie bude trvať do budúceho týždňa, kedy sa rozhodne o ďalšom pokračovaní podľa vývoja počasia.

STEFE Trnava

V Trnave sme začali 18.9.2017 postupne aktivovať tepelné zariadenia tak, aby sme  19.9.2017 o 0.00 hod. začali plynulú dodávku tepla do ústredného kúrenia pre zmluvných odberateľov tepla.

Prosíme všetkých správcov objektov, ako i vlastníkov bytov, aby skontrolovali technický stav svojich vykurovacích zariadení a vykonali odvzdušnenie vykurovacích telies. Na akýkoľvek problém upozornite svojho správcu alebo sa obráťte na Ing. Igora Mihálika, manažéra prevádzky energetických zariadení (tel. č. 033/32 36 558).

 

Podmienky pre začatie vykurovania upravuje V Y H L Á Š K A č. 152/2005 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nasledovne:
§ 1
Určený čas dodávky tepla

(1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie") sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

(2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla (ďalej len „dodávateľ") dodávať, ak
a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 °C.

(3) Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.

(4) Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.

Aj napriek dodržaniu podmienok legislatívy zo strany dodávateľa tepla, nemusí všetkým odberateľom vyhovovať termín spustenia dodávky tepla na kúrenie. V prípade potreby zmeny parametrov dodávky tepla sa môžu obrátiť prostredníctvom správcov, resp. zástupcov bytových domov na 24-hodinovú službu dispečingu STEFE. Kontakty nájdete tu: www.stefe.sk/dispecing

Čo robiť, aby kúrenie vo vašom byte nabehlo správne? 

  • Nezabudnite otvoriť termostatické hlavice na radiátoroch v bytoch. 
  • Nezabudnite otvoriť hlavný ventil na stupačkách, ak v lete došlo k spusteniu systému z dôvodu prác na vnútorných rozvodoch bytoviek, prípadne výmeny radiátorov.

KATEGÓRIA

Zdieľať na:

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.