Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Nová kotolňa v lokalite Na Kameni

STEFE Martin vybudovalo novú kotolňu na biomasu v lokalite Na Kameni.

V lokalite Na Kameni (za Martinskou teplárenskou, a. s.) sme dlhodobo prevádzkovali parnú výmenníkovú stanicu, ktorá dodávala teplo a teplú úžitkovú vodu do objektov sociálneho zabezpečenia. Z dôvodu ukončenia distribúcie pary zo strany Martinskej teplárenskej, a. s., sme boli nútení vzniknutú situáciu riešiť. Uskutočnili sme rokovania s mestom Martin, Martinskou teplárenskou a správcom mestského majetku Matra. Výsledkom bola dohoda, že STEFE Martin vybuduje na vlastné náklady nový zdroj tepla.                            

 

V lokalite na Kameni sa nenachádzajú horúcovodné rozvody, a preto sme sa rozhodli vybudovať kotolňu na biomasu. S výstavbou sa začalo v máji 2016 po ukončení vykurovacieho obdobia a získaní stavebného povolenia. V priestore pôvodnej parnej výmenníkovej stanice bola vybudovaná nová kotolňa s automatickým kotlom na drevné pelety s výkonom 60 kW a doplnkovým (núdzovým) kotlom na elektrinu s výkonom 45 kW. Kotolňa pracuje v automatickom režime, okrem plnenia zásobníka peletami. Centrálny dispečing STEFE Martin monitoruje kotolňu na diaľku. Službukonajúci dispečer má tak neustály dohľad nad technológiou a akýkoľvek vzniknutý havarijný stav môže okamžite riešiť. Pri kotolni bola vybudovaná prístupová cesta a sklad peliet. Kotolňa ročne vyrobí cca 420 MWh tepla. Spoločnosť STEFE Martin investovala do novej kotolne 57 tisíc EUR.

KDE

Zdieľať na:

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.