Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Oznámenie o prerušení dodávky teplej vody z dôvodu poruchy SSE Distribúcia a.s.

Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody z dôvodu prerušenia dodávky elektriny SSE Distribúcia a.s. 7.6.2018 od 08:00 - do 15:00 (Západ 1)

Vážení odberatelia tepla,

 

Oznamujeme Vám,

 

že z dôvodu poruchy trafostanice v správe spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. na sídlisku Západ je 

prerušená dodávka TÚV dňa 7.6.2018 v čase od 8:00 do 15:00 pre odberné miesta:

 

 Novozámocká 2527/8, Pražská 2529/1-9, Tulská 2490/31-41, Imatra 2450/2-6, Imatra 2445/1-15, Tulská 2238/1-13, BILLA, Tulská 2461/21-29, Tulská 2283/15-19, Novozámocká 2477/1-9, Imatra 2548/8 MŠ

 

 Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Archív 16.2.2018

Obmedzenie dodávky tepla a teplej vody 16.2.18 od 08:00 do 15:00 hod z dôvodu opravy poruchy rozvodu dodávateľa tepla Zvolenská Teplárenská, a.s.
Sídlisko: Zlatý Potok

Vážení odberatelia tepla zapojení na OST Zlatý Potok 1 vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s.. o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnej prípojke do OST Zlatý potok  1  

bude dnes t.j. 16.2.18 v čase od 8:00 do cca 15:00 hod prerušená dodávka ÚK a TÚV

Dodávku ÚK a TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky tepla do OST Zlatý Potok 1.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta:

 Prachatická 2145/1-11, Prachatická 1798/13-19, Prachatická 2235/21-27, M.Rázusa 2144/24, M.Rázusa 1753/18-22, M.Rázusa 2142/16, M.Rázusa 1784/4-8, M.Rázusa 2140/2, M.Rázusa 1603/14 ABA, M.Rázusa 1603/14 KD, M.Rázusa 1603/14 TELEKOM, M.Rázusa 1603/14 CANINO, M.Rázusa 1603/14 Pošta, Prachatická 2421/45 MŠ, Prachatická 2374/29, Prachatická 2248/35, Prachatická 2248/31-33 , Prachatická 2255/37-43, M.Rázusa 2226/26-38, M.Rázusa 1751/40-46, M.Rázusa 2203/48-58, Prachatická 2466/2-6, Prachatická 2470/8-10, Prachatická 2473/12-14, Prachatická 2478/16-18, Prachatická 8080

                                                                       Ján Bellák v.r.

                                                             technický riaditeľ, konateľ

                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV 6.11.2017

Oznámenie o odstávke tepla a teplej vody z dôvodu poruchy 6.11.2017 vo Zvolene

Prerušenie dodávky tepla a teplej vody - 6.11.2017 od 06:00 do 19:30
Z dôvodu poruchy rozvodu dodávateľa tepla Zvolenská Teplárenská, a.s.
Sídlisko: Šoltésová, Kukučínová.

Zníženie parametrov tepla sídlisko: Sekier, Zlatý Potok, Sokolská

Vážení odberatelia tepla vo Zvolene,


Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s.. o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnom rozvode tepla bude

dňa 6.11.2017 v čase od 6:00 do cca 19:30 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV.

Dodávku ÚK a TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky tepla do dotknutých odberných miest STEFE Zvolen .

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777
Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta:

Jesenského 2128/73-75,Družstevná 2241/31-35, 1415/8 CYM, Jesenského 2126/69-71,Kukučínova 1409/6-8, 6571 BETRIA, Sokolská 1646/84-92, 1883/80-82,Družstevná 2410/16, 2340/18, 2194/20, 2152/22, 2476/29, J. Jesenského 2503/51, 2504/53,Š.Višňovského 2505/5,E.M.Šoltésovej 2508/40,J.Švermu 2517/37,Sokolská 2518/48,Š.Višňovského 2515/7-9,E.M.Šoltésovej 2510/42-44, 2139/26,Jesenského 2155/47, 2149/49,E. M. Šoltésovej 1834/30-38, 2125/6, 9869 PD, Višňovského 2521/4

 

Zároveň oznamujeme,

že počas odstraňovania poruchy bude obmedzená dodávka ÚK a TÚV v nižších parametroch na ostatných odberných miestach na sídlisku Sekier, Zlatý Potok a ZŠ Sokolská.

Dodávku ÚK a TÚV v pôvodných parametroch obnovíme ihneď po obnovení dodávky tepla v plnom rozsahu do dotknutých odberných miest STEFE Zvolen zo strany Zvolenskej teplárenskej a.s.
Za nami nezavinené obmedzenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV z 18.8.2017

Oznámenie o odstránení poruchy v dodávke teplej vody vo Zvolene

Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody - 16.8.2017 od 04:00
Z dôvodu poruchy rozvodu dodávateľa tepla Zvolenská Teplárenská, a.s.
Sídlisko: Sekier

Vážený odberatelia tepla vo Zvolene na sídlisku Sekier,

Oznamujeme Vám,

že náš dodávateľ tepla Zvolenská teplárenská , a.s. dnes t.j. 18.8.2017 odstránil haváriu na rozvode tepla na sídlisku Sekier a následne obnovil dodávku tepla do odberných miest STEFE Zvolen, s.r.o.

Naša spoločnosť následne obnovila dodávku TÚV ku konečným spotrebiteľom.

Dodávka TÚV na sídlisku Sekier bola v plnom rozsahu obnovená dnes od 12:00 hod.

Mrzí nás vzniknutá situácia a zároveň vám ďakujeme za pochopenie počas prerušenia dodávky tepla a TÚV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV 18.8.2017

Vážení odberatelia tepla,

Prinášame Vám ďalšie informácie k prerušeniu dodávky TÚV zo dňa 16.8.2017 ktorá vznikla o 04:00, poruchou horúcovodnej prípojky nášho dodávateľa tepla Zvolenská Teplárenská, a.s.,

 Aktualizácia 18.8.2017
Dňa 17.8.2017 v neskorých večerných hodinách výrobca tepla Zvolenská Teplárenská a.s. dokončil zváranie nového úseku vymeneného defektného potrubia. Momentálne sa systém rozvodov tepla v lokalite sídliska Sekier napúšťa médiom.

Aktualizácia 17.8.2017
Výrobca tepla Zvolenská Teplárenská a.s., v priebehu dňa 16.8.2017 lokalizoval miesto poruchy svojho technologického zariadenia a pre sídlisko Zlatý Potok  ako aj pre odberné miesta na uliciach J.Jesenského, Družstevná, Kukučínova, Sokolská, Š.Višňovského, E.M.Šoltésovej, J.Švermu bola obnovená dodávka dňa 16.8.2017 o cca 20:00 hodine.

Zvolenská Teplárenská, a.s. počas dnešného dňa 17.8.2017 bude pokračovať v prácach na odstránení poruchy a

dodávka teplej úžitkovej vody pre Sídlisko Sekier zostáva prerušená.
Dodávku teplej úžitkovej vody obnovíme ihneď po obnovení dodávky tepla.

O priebehu prác budeme informovať aj na našom 24 hodinovom dispečingu spoločnosti STEFE Zvolen na telefónnom čísle 0918 733 733.

 

Dotknuté odberné miesta pokračovania prerušenia dodávky TÚV :

Mojmírova 8331/4-6, Mojmírova 8332/8-10, Mojmírova 8332/8-10, Mojmírova 8333/12-14, Malinovského 1944/1, Malinovského 1956/3, Malinovského 1958/5, Malinovského 1961/7, Ľ.Fullu 1962/9, Ľ.Fullu 1966/11, Gen.Svobodu 1972/19, Gen.Svobodu 1974/21, Gen.Svobodu 1975/23, Gen.Svobodu 1976/25, Gen.Svobodu 1977/27, Gen.Svobodu 1978/29, Gen.Svobodu 1979/31, Gen.Svobodu 1995/42-48, Gen.Svobodu 1996/50-56, Gen.Svobodu 1998/58-64, Gen.Svobodu 1999/66-72, Ľ.Fullu 1689/43 MŠ, Malinovského 1985/41 MŠ, Ľ.Fullu 1967/13, Ľ.Fullu 1968/15, Ľ.Fullu 1969/17, Gen.Svobodu 1980/33, Asmolovova 1981/35, Ľ.Fullu 1987/2-8, Ľ.Fullu 1988/10-16, Asmolovova 1989/18-24, Asmolovova 1991/26-32, Asmolovova 1992/34-40, Gen.Svobodu 2005/74-80, Asmolovova 2006/82-88, Asmolovova 2008/90-96, J.Alexyho 1941/1 ZŠ, Záhonok 488/1-3, Záhonok 488/5-7, Záhonok 488/9-11, Záhonok 873/13-15, Záhonok 1195/17-19, Záhonok 1685/21-23, Záhonok 1959/25-35, Záhonok 2448/37-41, Záhonok 1690/10-12, Záhonok 1687/6-8, Záhonok 2102 TU, Záhonok 3205/2 DD, Záhonok 1127 COOP, Gagarinova 2418/85-93, Gagarinova 2415/81-83, Gagarinova 2427/95-99, J.Poničana 2407/45-55, J.Poničana 2414/69-79, J.Poničana 2413/57-67, Okružná 2405/29-31, Okružná 2436/119, Okružná 2435/117, Okružná 2434/115, Okružná 2433/113, Okružná 2406/33-43, Okružná 2404/19-27, Okružná 2447/129, Okružná 2471/131 MŠ, M.Bazovského 1905/15, M.Bazovského 1906/17, M.Bazovského 1907/19, M.Bela 2437/121-123, M.Bela 2393/1-11, Okružná 2403/17, Okružná 2402/15, Okružná 2394/13, R.Jašíka 1874/10-12, R.Jašíka 1872/6-8, Pribinova 745/89-93, Pribinova 743/83-85, Pribinova 1426/178, Pribinova 1423/174, R.Jašíka 4 COOP, Pribinova 1423/176 TEMPO, Pribinova 176 POZANA, Okružná 2474/135 Zdravotné stredisko.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archív 16.8.2017


Odstávka teplej úžitkovej vody - 16.8.2017 od 04:00
Z dôvodu poruchy rozvodu dodávateľa tepla Zvolenská Teplárenská, a.s.
Sídlisko: Sekier, Zlatý Potok, Kukučínova, Višňovského 

Vážení odberatelia tepla,

 na základe oznámenia spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnej prípojke

je od dňa 16.8.2017 od 4:00 prerušená dodávka TÚV.

Dodávku teplej úžitkovej vody obnovíme ihneď po obnovení dodávky tepla,

 

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta :

Mojmírova 8331/4-6, Mojmírova 8332/8-10, Mojmírova 8332/8-10, Mojmírova 8333/12-14, A.Hlinku 8880/55-57, A.Hlinku 8881/59-65, Sokolská 2065/107-BYTY, Višňovského 2521/4, A.Hlinku 9080/51-53, A.Hlinku 9081/67-69, Prachatická 2145/1-11, Prachatická 1798/13-19, Prachatická 2235/21-27, M.Rázusa 2144/24, M.Rázusa 1753/18-22, M.Rázusa 2142/16, M.Rázusa 1784/4-8, M.Rázusa 2140/2, M.Rázusa 1603/14 TELEKOM, M.Rázusa 1603/14 CANINO, M.Rázusa 1603/14 Pošta, Prachatická 2421/45 MŠ, Prachatická 2374/29, Prachatická 2248/35, Prachatická 2248/31-33, Prachatická 2255/37-43, M.Rázusa 2226/26-38, M.Rázusa 1751/40-46, M.Rázusa 2203/48-58, Prachatická 2466/2-6, Prachatická 2470/8-10, Prachatická 2473/12-14, Prachatická 2478/16-18, Prachatická 8080, A.Hlinku 2330/2, A.Hlinku 2337/6, A.Hlinku 2359/4, Centrum 2352/1-13, A.Hlinku 2586/20-24, A.Hlinku 2311/14-18, A.Hlinku 2317/26-36, A.Hlinku 2571/41-47, A.Hlinku 2568/33-39, A.Hlinku 2556/23-31, M.Rázusa 1672/3 ZŠ, Centrum 2408/15-27, Centrum 2395/31-37, Centrum 2412/39-45, A.Hlinku 2431/54-60, A.Hlinku 2442/15-21, A.Hlinku 2446/1-13, A.Hlinku 2378/42-52, A.Hlinku 2506/38-40, Centrum 2496/29 MŠ, Centrum 4210/47, Jesenského 2128/73-75, Družstevná 2241/31-35, Družstevná 1415/8 CYM, Jesenského 2126/69-71, Kukučínova 1409/6-8, Kukučínova 6571 BETRIA, Sokolská 1646/84-92, Sokolská 1883/80-82, Družstevná 2410/16, Družstevná 2340/18, Družstevná 2194/20, Družstevná 2152/22, Družstevná 2476/29, Malinovského 1944/1, Malinovského 1956/3, Malinovského 1958/5, Malinovského 1961/7, Ľ.Fullu 1962/9, Ľ.Fullu 1966/11, Gen.Svobodu 1972/19, Gen.Svobodu 1974/21, Gen.Svobodu 1975/23, Gen.Svobodu 1976/25, Gen.Svobodu 1977/27, Gen.Svobodu 1978/29, Gen.Svobodu 1979/31, Gen.Svobodu 1995/42-48, Gen.Svobodu 1996/50-56, Gen.Svobodu 1998/58-64, Gen.Svobodu 1999/66-72, Ľ.Fullu 1689/43 MŠ, Malinovského 1985/41 MŠ, Ľ.Fullu 1967/13, Ľ.Fullu 1968/15, Ľ.Fullu 1969/17, Gen.Svobodu 1980/33, Asmolovova 1981/35, Ľ.Fullu 1987/2-8, Ľ.Fullu 1988/10-16, Asmolovova 1989/18-24, Asmolovova 1991/26-32, Asmolovova 1992/34-40, Gen.Svobodu 2005/74-80, Asmolovova 2006/82-88, Asmolovova 2008/90-96, J.Alexyho 1941/1 ZŠ, Záhonok 488/1-3, Záhonok 488/5-7, Záhonok 488/9-11, Záhonok 873/13-15, Záhonok 1195/17-19, Záhonok 1685/21-23, Záhonok 1959/25-35, Záhonok 2448/37-41, Záhonok 1690/10-12, Záhonok 1687/6-8, Záhonok 2102 TU, Záhonok 3205/2 DD, Záhonok 1127 COOP, Gagarinova 2418/85-93, Gagarinova 2415/81-83, Gagarinova 2427/95-99, J.Poničana 2407/45-55, J.Poničana 2414/69-79, J.Poničana 2413/57-67, Okružná 2405/29-31, Okružná 2436/119, Okružná 2435/117, Okružná 2434/115, Okružná 2433/113, Okružná 2406/33-43, Okružná 2404/19-27, Okružná 2447/129, Okružná 2471/131 MŠ, M.Bazovského 1905/15, M.Bazovského 1906/17, M.Bazovského 1907/19, M.Bela 2437/121-123, M.Bela 2393/1-11, Okružná 2403/17, Okružná 2402/15, Okružná 2394/13, R.Jašíka 1874/10-12, R.Jašíka 1872/6-8, Pribinova 745/89-93, Pribinova 743/83-85, Pribinova 1426/178, Pribinova 1423/174, R.Jašíka 4 COOP, Pribinova 1423/176 TEMPO, Pribinova 176 POZANA, Okružná 2474/135 Zdravotné stredisko, J.Jesenského 2503/51, J.Jesenského 2504/53, Š.Višňovského 2505/5, E.M.Šoltésovej 2508/40, J.Švermu 2517/37, Sokolská 2518/48, Š.Višňovského 2515/7-9, E.M.Šoltésovej 2510/42-44, E.M.Šoltésovej 2139/26, Jesenského 2155/47, Jesenského 2149/49, E. M. Šoltésovej 1834/30-38, E. M. Šoltésovej 2125/6, E.M.Šoltésovej 9869 MF

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV z 8.6.2017:

 

Odstávka TÚV z dôvodu poruchy ZT 8.6.2017

Odstávka teplej úžitkovej vody - 8.6.2017 od 8:00 - do 19:00 hod.
Z dôvodu poruchy rozvodu dodávateľa tepla Zvolenská Teplárenská, a.s.
Ulice: Malinovského, L. Fullu, Gen. Svobodu, Asmolovova, J. Alexyho, Záhonok

 

Vážení odberatelia tepla,

 

na základe oznámenia spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnej prípojke do OST Sekier 1

bude dňa 8.6.2017 v čase od 8:00 do 19:00 hod. prerušená dodávka TÚV.
Dodávku teplej úžitkovej vody obnovíme ihneď po obnovení dodávky tepla do OST Sekier 1.

 

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta :

Malinovského 1944/1, 1956/3, 1958/5, 1961/7, 1985/41 MŠ,

L.Fullu 1962/9, 1966/11, 1967/13, 1968/15, 1969/17, 1689/43 MŠ, 1987/2-8, 1988/10-16, 

Gen.Svobodu 1972/19, 1974/21, 1975/23, 1976/25, 1977/27, 1978/29, 1979/31, 1980/33, 1995/42-48, 1996/50-56, 1998/58-64, 1999/66-72, 2005/74-80,

Asmolovova 1981/35, 1989/18-24, 1991/26-32, 1992/34-40, 2006/82-88, 2008/90-96,

J.Alexyho 1941/1 ZŠ, 1941/1 BP,

Záhonok 488/1-3, 488/5-7, 488/9-11, 873/13-15, 1195/17-19, 1685/21-23, 1959/25-35,2448/37-41, 1690/10-12, 1687/6-8, 2102 TU, 3205/2 DD, 1127 COOP,

 

KDE

Zdieľať na:

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.