Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody v Kremnici

Prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody z dôvodu prerušenia dodávky elektriny SSE Distribúcia a.s. 18.1.2018 od 08:30 do 15:15 (Štefánikovo námestie)

 

Vážení odberatelia tepla na Štefánikovom námestí v Kremnici,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 18.1.2018  v čase od 8:30 do 15:15 hod.  prerušená dodávka TÚV a ÚK. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV a ÚK sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Štefánikovo nám. 29/32 , 30/34, 22/18, 23/20, 12/23, 13/25

 

                                                                       Ján Bellák v.r.

                                                              technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 28.12.2017

Zdieľať na:

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.