Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Oznámenie o začatí stavebných a montážnych prác

Teplovodná prípojka pre budovu Okresného úradu Zvolen

Dodávateľ tepla v meste Zvolen – STEFE Zvolen,  s.r.o., Unionka 54, 960 01 Zvolen Vám oznamuje,

že dňom 3.10.2016 začínajú stavebné a montážne práce na teplovodnej prípojke pre budovu Okresného úradu Zvolen vo vnútrobloku pred vstupom do KOST v bytovom dome na ul. V.P.Tótha 4. Stavba je realizovaná na základe oznámenia k ohláseniu drobnej stavby, rozkopávkového povolenia a projektovej dokumentácie.

Trasa teplovodnej prípojky je vedená pri bytovom dome na ul. V.P.Tótha 4 cez prechod ku garážam vo vnútrobloku. Ubezpečujeme Vás, že je našou snahou minimalizovať obmedzenia, ktoré by mohli vzniknúť počas výstavby teplovodnej prípojky. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na uvedené tel. čísla.

Zhotoviteľ stavby: GLOBAL, spol. s r.o. , Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice

Zodpovedná osoba: p. Igor Bartoš,  Globál, s r.o. 1180/13 Bojnice,  tel. kontakt: 0917 209182                       

Projektant :  Ing. Ján Šebeň, Alexandra Dubčeka 548/53, 965 01 Žiar nad Hronom

Ospravedlňujeme sa za obmedzenia vzniknuté počas stavebných prác.
Ďakujeme Vám za pochopenie a zhovievavosť počas realizácie teplovodnej prípojky.

          S pozdravom

                                        Ján Bellák

                                        konateľ, technický riaditeľ - STEFE Zvolen, s.r.o.

KDE

Zdieľať na:

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.