Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody v Martine

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 11. - 12. 7. 2018 do 24.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov na ulici J. Nováka, P. Mudroňa a A. Kmeťa. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Staršie oznamy:

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 10. 7. 2018 v čase od 7.30 hod. do 18.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov na ulici Timravy 8 - 15, Námestie protifašistických bojovníkov 1, 3, 5, Gorkého 34-52, 91-97. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. na ul. Hviezdoslavova dôjde dňa 4. 7. 2018 k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov v úseku od hotela Turiec po križovatku s ul. Záborského. Predpoklad ukončenia opravy je do 22.00 hod. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla,
na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach na výrobu tepla rozvod tepla zo strany Martinskej teplárenskej, a.s., bude prerušená dodávka tepla a TÚV v zmysle nasledovného harmonogramu:
pondelok      2. 7. 2018      o  00.00 hod.      -   začiatok prerušenia dodávky,                                                                                 
streda          4. 7. 2018     do  06.00 hod.      -   obnovenie dodávky.
Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok TÚV miestne obvyklým spôsobom.
V prípade, že v stanovenom termíne nedôjde k obnoveniu dodávky teplej úžitkovej vody, nahláste poruchu nepretržitej službe na dispečingu STEFE Martin, a.s., na telefónnom čísle: 043/4010 420.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 15. 6. 2018 v čase od 6.00 hod. do 24.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberné miesta: sídlisko Ľadoveň, ul. Sklabinská, bytový dom Priehradka 25, bytové domy na Ul. Janka Kráľa, Ul. Hviezdoslavova č. 2 a č. 8 a ZŠ Jahodníky. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 13. 6. 2018 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberné miesto "Zimný štadión". Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 11. 6. 2018 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberné miesto "Zimný štadión". Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 12. 4. 2018 v čase od 7.30 hod. do 17.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na Ul. J. Goliána  1-5,  7 - 11, 13 - 17,  19 - 21. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 10. 4. 2018 v čase od 7.30 hod. do 20.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Podháj. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. na ul. Bottova dôjde dňa 23. 3. 2018 v čase od 7.30 hod. do 20.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na uliciach Bottova, Turč. dobrovoľníkov, Kollárova, Stavbárska, sídlisko Jahodníky. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. na ul. Tajovského dôjde dňa 23. 3. 2018 v čase od 7.30 hod. do 17.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na uliciach M. R. Štefánika 80, 74-78, 82-86, Tajovského 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Novomeského 2. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. na ul. Tajovského dôjde dňa 13. 3. 2018 v čase od 7.30 hod. do 17.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na uliciach M.R.Štefánika 72, 80, 74-78, 82-86, Tajovského 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Novomeského 2, Thurzova 1, 3-7, 9-13, 2, 4-8, 10-14,
EB Bjorsonova, MŠ Bjorsonova. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 6. 3. 2018 v čase od 7.30 hod. do 18.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla v časti Ul. Gorkého  34 - 36, 38 - 42, 44 - 48, 50 - 54, 56 - 58, 60 - 62, 91 - 93, 95 - 97, Timravy č. 8, 9, 10, 11, 13 - 15. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 1. 2. 2018 v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod. k poklesu parametrov horúcovodu pre odberateľov tepla v časti J. Goliána 2 - 4,  6- 8, 10 - 14, 16 - 18, MŠ Goliána. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodného napájača Martinskej teplárenskej a.s. môže dôjsť dňa 13. 12. 2017 v čase od 10.00 hod. do 20.00 hod. k poklesu parametrov horúcovodu pre odberateľov tepla v časti Košúty, Priekopa a Vrútky. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodného napájača Martinskej teplárenskej a.s. môže dôjsť dňa 8. 12. 2017 až do odstránenia poruchy k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla v meste Martin. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodného napájača Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa 8. 12. 2017 až do odstránenia poruchy k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na uliciach Malinovského, Gogoľova a Krónera a na sídlisku Jahodníky. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy horúcovodného napájača Martinskej teplárenskej a.s. môže dňa 8. 12. 2017 v čase od 9.00 do 21.00 hod. dôjsť k poklesu parametrov horúcovodu pre odberateľov tepla na odberných miestach v Košútoch I, v Košútoch II, v Priekope a vo Vrútkach. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy hlavného horúcovodného napájača Martinskej teplárenskej a.s. bude dňa 25. 11. 2017 v čase od 7.00 do 24.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre odberateľov tepla na odberných miestach v Košútoch I, v Košútoch II, v Priekope a vo Vrútkach. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme Martinskej teplárenskej a.s. bude dňa 22. 11. 2017 v čase od 8.00 do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre odberateľov tepla na odberných miestach EB 1 Ľadoveň: ul. Stavbárska, Konevova, Kirovova a ZŠ Krónera, H1 Ľadoveň: ul. Šípošova, Sucháčkova, Petrikoviča a H2 Ľadoveň: ul. Textorisovej, M. Haľamovej, J. Mazúra, MŠ Letricha a Mestská polícia. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme Martinskej teplárenskej a.s. bude dňa 9. 11. 2017 v čase od 8.00 do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre odberateľov tepla na odberných miestach Timravy 8, 9, 10, 11, 13-15, Gorkého 34-36, 38-42, 44-48, 50-54, 56-58, 60-62, 91-93, 95-97. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu havárie na prívode studenej vody do centrálnej výmenníkovej stanice na ul. Sucháčkova je dnes 3. 11. 2017 až do odstránenia poruchy prerušená dodávka TÚV pre odberateľov tepla na odberných miestach na Ľadovni na ul. Sucháčkova, Šípošova a Petrikovicha. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme Martinskej teplárenskej a.s. bude dňa 26. 10. 2017 v čase od 8.00 do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre odberateľov tepla na odberných miestach na Ľadovni. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme Martinskej teplárenskej a.s. bude dňa 23. 10. 2017 v čase od 8.00 do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre odberateľov tepla na nasledovných odberných miestach: OM Prednádražie I, OM Prednádražie II, ubytovňa UNM. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme Martinskej teplárenskej a.s. bude dňa 10. 10. 2017 prerušená dodávka tepla a TÚV pre odberateľov tepla na nasledovných odberných miestach: SVB Záborského 5, Tajovského 1-8, M. R. Štefánika 72, 74-78, 80, 82-86, Novomeského 2, Thurzova 1, 2, 3-7, 4-8, 9-13, 10-14A, A. Pietra 12, MŠ Björnsonova. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme Martinskej teplárenskej a.s. bude dňa 21. 9. 2017 prerušená dodávka tepla a TÚV pre odberateľov tepla na sídlisku Podháj až do odstránenia poruchy. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme Martinskej teplárenskej a.s. bude dňa 12. 9. 2017 v čase približne od 7.00 do 20.00 hod. prerušená dodávka TÚV pre odberateľov tepla na uliciach: M. R. Štefánika 74 - 78, 82 - 86, Tajovského 1, 2, 3, 4, 5, 6, Novomeského 2, Thurzova  1, 3 - 7, 2, 9 - 13, 4 - 8, 10 – 14 a ambulancia MUDr. Štillu. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme Martinskej teplárenskej a.s. môže dňa 17. 8. 2017 dôjsť k obmedzeniu dodávky TÚV pre odberateľov tepla v meste Martin. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom systéme Martinskej teplárenskej a.s. bude dňa 15. 8. 2017 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. prerušená dodávka TÚV pre odberateľov tepla v časti Ľadoveň, Jahodníky, ul. Sklabinská, Stavbárska a Kollárova. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Informujeme Vás, že z dôvodu opravy horúcovodného potrubia bude dňa 9. augusta 2017 v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod. prerušená dodávka  tepla a teplej vody v nasledujúcich odberných miestach: Goliana 2, 4, Goliana 6, 8, Goliana 10 - 14, Goliana 16 - 18 a MŠ Podhájska. Ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. bude dňa 19. 7. 2017 až do ukončenia opravy prerušená alebo obmedzená dodávka TÚV pre odberateľov tepla na uliciach Mazúra, M. Haľamovej, Petrikovicha, Sucháčkova, Šípošova, Stavbárska, Konevova, Kirovova, Gogoľova, J. Krónera a Malinovského. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu nutnej opravy na prípojke studenej vody bude dňa 20. 7. 2017 od 8.00 do 18.00 hod. prerušená dodávka TÚV pre odberateľov tepla na uliciach D. Makovického 18, 20, 22, D. Makovického 14, 16, D. Makovického 3, 5, 7, 9, 11, A. Mamateja 2, 4, 6, A. Mamateja 8, 10, 12, 14, 16 a V. P. Rovnianka 7, 9, 11, 13. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu poruchy na horúcovodnom potrubí Martinskej teplárenskej a.s. bude dňa 10. 7. 2017 v dopoludňajších hodinách prerušená dodávka TÚV pre odberateľov tepla na uliciach Devínska, Minská a Charkovská. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu poruchy na horúcovodnom potrubí Martinskej teplárenskej a.s. bude prerušená dodávka TÚV v časti Ľadoveň a Podháj až do odstránenia poruchy. Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že z dôvodu omeškania nábehu horúcovodu sa dodávka TÚV pre konečných odberateľov oneskorí. Obnovenie dodávky tepla očakávame 4. 7. 2017 vo večerných hodinách.

 

Na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach na výrobu tepla rozvod tepla zo strany Martinskej teplárenskej, a.s., bude prerušená dodávka tepla a TÚV v zmysle nasledovného harmonogramu:
nedeľa      2. 7. 2017      o  20.00 hod.      -   začiatok prerušenia dodávky,                                                                                 
utorok       4. 7. 2017    do  18.00 hod.      -   obnovenie dodávky.
Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok TÚV miestne obvyklým spôsobom.
V prípade, že v stanovenom termíne nedôjde k obnoveniu dodávky teplej úžitkovej vody, nahláste poruchu nepretržitej službe na dispečingu STEFE Martin, a.s., na telefónnom čísle: 043/4010420.

 

Vážení odberatelia tepla a koneční spotrebitelia, z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., bude dňa 27. 4. 2017 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre odberné miesta: Kozmonautov 20-21, 22-23, 24-25, 26-27 a Jilemnického 55. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

 

Vážení odberatelia tepla a koneční spotrebitelia, z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., bude dňa 27. 2. 2017 v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre odberateľov v mestskej časti Martin-Podháj. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.  

 

Vážení odberatelia tepla a koneční spotrebitelia, z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., bude dňa 8. 2. 2017 v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre nasledovné odberné miesta: EB Ľadoveň 2/2 - 2/083, EB Ľadoveň 2/1 - 2/079 a v čase od 8.00 do 12.00 hod. pre odberné miesta: EB Ľadoveň 1 - 2/065
EB Ľadoveň 2 - 2/067, Michaeliho 7-9, Textoterisovej 9-17. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.  

 

Vážení odberatelia tepla a koneční spotrebitelia, z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. na Podháji bude dňa 3. 2. 2017 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre nasledovné odberné miesta: Gorkého 57-61,63-67,67-71,75-77,51-53,47-49,41-45,35-39, polícia, J.Goliána 2-4, 6-8,10-14,16-18,1-5,7-11,13-17,19-21, Mládeže 2-6,8-12, ZŠ Mládeže, Gorkého, MŠ Podhájska. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.  

 

Vážení odberatelia tepla a koneční spotrebitelia, z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. bude dňa 31. 1. 2017 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre nasledovné odberné miesta Timravy 8, 9, 10, 11, 13-15, Nám. PFB 1-5, Gorkého 34-36, 38-42, 44-48, 50-54, 56-58, 60-62, 91-93, 95-97, Podhájske 1,2,3, Peral I., II. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.  

 

Vážení odberatelia tepla a koneční spotrebitelia, z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. na ulici Timravy bude dňa 28. 1. 2017 v čase od 10.00 hod. až do odstránenia závady prerušená dodávka tepla a TÚV pre odberné miesta v mestskej časti Podháj.  Z dôvodu rozsiahlosti a závažnosti poruchy nie je možné zo strany pracovníkov teplárne stanoviť presný čas nábehu horúcovodu. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.  

 

Vážení odberatelia tepla a koneční spotrebitelia,
z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. na ulici Timravy bude dňa 27. 1. 2017 v čase od 15.00 hod. až do odstránenia závady prerušená dodávka tepla a TÚV pre odberné miesta v mestskej časti Podháj. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.      

Vážení odberatelia tepla a koneční spotrebitelia,
v súvislosti s haváriou na sekundárnom rozvode ÚK v Priekope, ulice Volgogradská a Dullova, bol dňa 9.1.2017 v poobedňajších hodinách lokalizovaný únik obehovej vody na prípojke pre bytový dom Volgogradská 33, 35, 37, 39. V súčasnosti zisťujeme presné miesto úniku a vybavujeme príslušné povolenia na zahájenie výkopových prác.  Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

 

Vážení odberatelia tepla a koneční spotrebitelia,
v súvislosti s haváriou na sekundárnom rozvode ÚK v Priekope, ulice Volgogradská a Dullova, bol dňa 9.1.2017 v poobedňajších hodinách lokalizovaný únik obehovej vody na prípojke pre bytový dom Volgogradská 33, 35, 37, 39. V súčasnosti zisťujeme presné miesto úniku a vybavujeme príslušné povolenia na zahájenie výkopových prác.  Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

 

Vážení odberatelia tepla a koneční spotrebitelia,

dňa 9. 1. 2017 došlo k havárii na sekundárnom rozvode ÚK pre bytové domy: Dullova 16, 18, 20, 22, 24, 26, Dullova 28, 30, 32, Dullova 34, 36, 38, 40, 42, 44, Dullova 48, 50, 52, 54, Volgogradská 21, 23, Volgogradská 25, 27, 29, 31, Volgogradská 33, 35, 37, 39. Situáciu aktuálne riešime. Za pochopenie ďakujeme.

 

Ospravedlňujeme sa všetkým odberateľom za obmedzenie dodávky tepla dňa 8.1.2017, ktoré bolo spôsobené poruchou na zdroji Martinskej teplárenskej a.s.

 

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia bude dňa 19.12.2016 v čase od 7.00 do 20.00 prerušená dodávka tepla pre nasledovné odberné miesta: Timravy 8, 9, 10, 11, 13-15, Nám. PB 1-3-5, Gorkého 34-36, 38-42, 44-48, 50-54, 56-58, 60-62, 91-93, 95-97.

Ďalej oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia bude dňa 19.12.2016 v čase od 7.00 do 20.00 prerušená dodávka tepla aj pre nasledovné odberné miesta: Ľadoveň 1, Ľadoveň 2, Ľadoveň 2/1, Ľadoveň 2/2, Nachtigalova 9-17, Michaeliho 7-9.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Z dôvodu opravy poruchy hlavného HV napájača DN500 bude dňa 15.12.2016 v čase od 9.00 do 18.00 prerušená dodávky tepla pre zimný štadión.

Prosíme v čase opravy poruchy priškrtiť odbery UK  na EB-koch v Záturčí, Košútoch, Ľadovni, aby boli čím menej ovplyvnené parametre vykurovacej vody pre Vrútky a Priekopu.

Ďakujeme za porozumenie

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného napájača Martinskej teplárenskej a.s. dňa 10.12.2016 v čase od 8.00 do 20.00 môže dôjsť k poklesu parametrov vykurovacej vody a tým k obmedzeniu dodávky tepla pre UK a prípravu TUV pre odberateľov v Priekopa a Vrútkach.       

V súvislosti s opravou horúcovodného potrubia dňa 10.12.2016 Vám ďalej oznamujeme, že obmedzenie sa dotkne aj odberateľov na Podháji. Časť odberateľov bude úplne odstavených: Mládeže 8-12, 2-6, Gorkého 27-29, 35-39, 41-45, 47-49, 51-53, Goliána 1-5, 7-11, 13-17, 19-21 a u ostatných odberateľov môže dôjsť k poklesu parametrov vykurovacej primárnej vody. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. na ulici Hejnej bude dňa 30. 11. 2016 v čase od 8.00 do 11.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre odberné miesta na Ľadovni. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.     

     
Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. na ul. Mudroňova bude dňa 2. 12. 2016 v čase od 8.00 do 16.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV v úseku od križovatky s ul. A. Kmeťa po ul. Daxnerovu, t. j. Prednádražie 1 a 2.


Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. na ulici Mudroňova bude dňa 24. 11. 2016 v čase od 7.30 do 22.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV v úseku od križovatky s ul. A.Kmeťa po ul. Daxnerovu, t. j. Prednádražie 1 a 2. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. na ulici Mudroňova bude dňa 20. 11. 2016 v čase od 7.00 do 15.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV v úseku od križovatky s ul. A.Kmeťa po ul. Daxnerovu, t. j. Prednádražie 1 a 2. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. bude dňa 16. 11. 2016 v čase od 8.00 do 16.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre nasledovné odberné miesta: J. Goliána 2-4, 6-8, 10-14, 16-18, M.Š. Goliána, M.Š. Podhájska. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. bude dňa 3. 11. 2016 v čase od 8.00 do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla a TÚV pre nasledovné odberné miesta: Tajovského 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Novomeského 2, M.R.Štefánika 74-78, 80, 82-86. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. bude dňa 27. 10. 2016 v čase od 11.00 do 22.00 hod. prerušená dodávka tepla pre nasledovné odberné miesta: sídlisko Ľadoveň a Jahodníky, odberatelia na ul. Kollárova, Bottova a Turč. dobrovoľníkov. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. bude dňa 27. 10. 2016 v čase od 8.00 do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla pre nasledovné odberné miesta: Tajovského 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, Novomeského 2, M.R.Štefánika 74-78, 80, 82-86. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s. bude dňa 20. 10. 2016 v čase od 7.00 do 20.00 hod. prerušená dodávka tepla pre nasledovné odberné miesta: Prednádražie 2, Mudroňova 30, A.Kmeťa 17, MŠ. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia bude dňa 18.10.2016 v čase od 7.00 do 20.00 prerušená dodávka tepla pre nasledovné odberné miesta: Kozmonautov 22-23, 24-25 a 26-27. Ďakujeme za porozumenie.

Z dôvodu opravy poruchy na hlavnom privádzači DN500 budú dňa 14.10.2016 v čase od 9.00 do 16.00 znížené parametre vykurovacej vody  v primárnych rozvodoch pre odberateľov vo Vrútkach a Priekope.Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia na ul. Bottova Vás informujeme, že dňa 11.10.2016 v čase od 7.00 do 20.00 bude prerušená dodávka tepla pre odberné miesta na ul. Bottova, Kollárova, Turč. dobrovoľníkov a Jahodníky.

Zároveň Vás informujeme, že z dôvodu havárie horúcovodného privádzača na ul. Lipová, bude dňa 11.10.2016 v čase od 07:00 hod do 21:00 hod. prerušená dodávka tepla pre odberateľov v Priekope a Vrútkach. Ďakujeme Vám za pochopenie.

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodného potrubia bude dňa 4.10.2016 v čase od 8.00 do 20.00 hod prerušená dodávka tepla pre odberné miesto 2/062 J.Kráľa. Ďakujeme Vám za porozumenie.

 

Oznamujeme všetkým odberateľom tepla, že porucha horúcovodu Martinskej teplárenskej bola dňa 10. 7. 2016 opravená a dodávka teplej vody bola v celom Martine obnovená. V prípade, že by sa vyskytli problémy s dodávkou TÚV, nahláste poruchu na nepretržitý 24-hodinový dispečing STEFE Martin, a.s. na bezplatné tel. číslo 0800/700 707 alebo na tel. čísla 043/40 10 420, 0918/733 757.

 

Oznamujeme všetkým odberateľom tepla, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej, a.s. je od 8.7.2016 stále prerušená dodávka teplej vody až do odstránenia havárie. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla v Martinskej teplárenskej, a.s. bude prerušená dodávka TÚV v zmysle nasledovného harmonogramu:
streda      6. 7. 2016  o    20.00 hod.     -  začiatok prerušenia dodávky,                                                                                  
piatok      8. 7. 2016  do  20.00 hod.     -  obnovenie dodávky.
Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok TÚV miestne obvyklým spôsobom.

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu na Ul. Hviezdoslavova bude dňa 7. 6. 2016 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla pre odberné miesta na Ul. Hviezdoslavova v úseku od križovatky s Ul. A. Sokolíka po križovatku s Ul. Záborského, pre odberné miesta v Štúrovej štvrti a na Ul. Šoltésovej.
Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu poruchy horúcovodu na Podháji bude prerušená dodávka tepla pre odberateľov na Podháji dňa 18. 5. 2016 od 10.00 hod do odstránenia poruchy.
Počas opravy môže dôjsť ku poklesu parametrov vykurovacej vody v primárnom horúcovode pre odberateľov na Severe, Košútoch, Priekope a Vrútkach. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu prác na pripojení areálu kasární SNP na horúcovod (HV) a avizovanej odstávky HV v dňoch 17. 5. - 18. 5. 2016 bude z dôvodu vypustenia časti HV prerušená dodávka tepla aj pre mestskú časť Podháj. Po vypustení potrebného úseku HV bude dodávka tepla pre Podháj obnovená.
Prerušenie dodávky tepla pre Podháj: 17.5.2016 od 22.00 do 18.5.2015 03.00 hod.

 

Z dôvodu prác na zmene teplonosného média pre areál SNP Martin-Podháj dôjde k prerušeniu dodávky tepla pre odberné miesto zimný štadión. Termín prerušenia dodávky tepla je 17. 5. 2016 od 22.00 hod. do 18. 5. 2016 do 22.00 hod. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu plánovanej činnosti spoločnosti TURVOD na ich rozvode dôjde dňa 5. 4. 2016 v čase od 23.00 hod. do 6. 4. 2016 do 23.00 hod. k poklesu tlaku studenej vody na sídlisku Ľadoveň, čo ovplyvní aj tlak teplej vody dodávanej našou spoločnosťou. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu opravy poruchy na hlavnom napájači horúcovodu Martinskej teplárenskej a. s. dôjde dňa 1.3.2016 v čase od 20.00 do 2.3.2016 do 05.00 hod. k poklesu parametrom na primárnej vykurovacej vode v mestských častiach Záturčie, Košúty, Priekopa a vo Vrútkach. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu opravy poruchy na horúcovode Martinskej teplárenskej a. s. na ul . Kollárova bude dňa 4.2.2016 v čase od 8.00 do 20.00 hod. prerušená dodávka tepla pre odberné miesta:
- Benkova 16, 18, 20
- Benkova 10, 12, 14
- Benkova 2, 4
- Benkova 6, 8
- Nemcovej 1, 2, 3
- Jána Šimka 1, 3, 5
- Jána Šimka 9
- Jána Šimka 2, 4
- Jána Šimka 6, 8, 10, 12
- Jána Šimka 14, 16, 18, 20
- MŠ J. Šimka
- Jána Fraňa 18, 19, 20
- Jána Fraňa 11, 12, 13
- Jána Fraňa 16, 17
- Jána Fraňa 14, 15
- Jána Fraňa 8, 9, 10
- Jána Fraňa 5, 6, 7
- Jána Fraňa 1, 2
- Jána Fraňa 3, 4
- Šípoša 15, 16
Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu opravy poruchy na horúcovode Martinskej teplárenskej a. s. na ul . Tajovského  bude dňa 27.1.2016 v čase od 8.00 do 20.00 hod. prerušená dodávka tepla pre nasledovné odberné miesta:  Tajovského 1-2, 3-4, -5-6, 7-8, Novomeského 2, M.R.Štefánika 72, 74-78, 82-86, 80. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

  

Z dôvodu opravy poruchy na horúcovode Martinskej teplárenskej a. s. na ul. Stavbárska  bude dňa 27.1.2016 v čase od 8.00 do 22.00 hod. prerušená dodávka tepla pre nasledovné odberné miesta: Mazúra 20-30, M. Haľamovej 1-5, 7-11, Textorisovej 1 a 3, Sucháčkova 1-3, 4-6, 7-9, 10-12, 13-17, Petrikovicha 1-3, 4-6, 7-9, 10-12, Šípoša 1-3, 4-6, 7-9, 10-12, 13, Stavbárska 6-14, Konevova 1-3, 4-6, Kirovova 1-5, 11-13, 15-21, 20-24, Malinovského 1-4, 5-7, 8-10, Gogoľova 2-8, 10-12, 14-18, Krónera 1-3, 4-6, 7-11, 12-14, 16-18, 19-21, 22-24, Mestská polícia, MŠ Lettricha. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu poruchy na horúcovode Martinskej teplárenskej a.s. bude dňa 15. 12. 2015 od 8.00 do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla pre odberné miesto EB Jahodníky. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu poruchy na horúcovode Martinskej teplárenskej a.s. na ul. Ševčenkova (Ľadoveň) bude dňa 10. 12. 2015 od 7.00 do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla pre odberné miesta v areáli bývalých Pozemných stavieb na ul. Sklabinská. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu poruchy na horúcovode Martinskej teplárenskej a.s. na ul. Timravy bude dňa 9. 12. 2015 od 6.30 do 17.00 hod. prerušená dodávka tepla pre nasledovné odberné miesta: Nám. protifašistických bojovníkov 1-5, Timravy 8, 10, 13-15, 9, 11, Gorkého 34-36, 38-42, 44-46, 50-54, 56-58, 60-62, 91-93, 95-97. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu poruchy na horúcovode Martinskej teplárenskej a.s. na ul. Gogoľova bude dňa 1. 12. 2015 od 8.00 do 18.00 prerušená dodávka tepla na uliciach Gogoľova 2,4,6, Gogoľova 10,12, Gogoľova 14,16,18, Krónera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-11,12-14,16-18,19-21,22-24, Malinovského 1-4, 5-7, Interlink, SOŠ obchodu a služieb - jedáleň. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu poruchy na horúcovode Martinskej teplárenskej a.s. na ul. Tajovského bude dňa 19. 11. 2015 od 8.00 do 18.00 prerušená dodávka tepla pre nasledovné odberné miesta: Tajovského 1-2, 3-4, 6-7, 7-8, M.R.Štefánika 74-78, 80, 82-86, Novomeského 2. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu poruchy na horúcovode Martinskej teplárenskej a.s. na ul. Tajovského bude dňa 29. 10. 2015 od 8.00 do 15.00 prerušená dodávka tepla pre nasledovné odberné miesta: Tajovského 1-2, 3-4, 6-7, 7-8, M.R.Štefánika 74-78, 80, 82-86, Novomeského 2.  Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Z dôvodu havárie na horúcovode na ul. Hviezdoslavova bude prerušená dodávka tepla dňa 22.10.2015 od 13.00 do odstránenia poruchy na ul. Thurzova, Tajovského, Záborského, Holubyho, Bjorsonova, M.R.Štefánika, Hviezdoslavova od križovatky s ul. Záborského. Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Prerušenie dodávky 18. 10. 2015 spôsobené poruchou na horúcovode Martinskej teplárenskej, a.s.
V nedeľu 18. 10. 2015 sa v mnohých domácnostiach mesta Martin nekúrilo a nešla teplá voda. Príčinou bola porucha na horúcovodnom rozvode Martinskej teplárenskej, a.s. pri bývalom závode ZŤS. Prevádzka a parametre primárneho média ani kvalita TÚV a ÚK nedosahovali požadované parametre. Porucha bola odstránená v ten istý deň vo večerných hodinách, pričom všetky parametre dosiahli požadované hodnoty približne o 23.00 hod.
Za vzniknuté nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Odstávka 19. - 20. 10. 2015 - Nálepkova, Tomášikova, Červenej armády, Jilemnického
V zmysle § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu prác Martinskej teplárenskej a. s. na plánovanej rekonštrukcii rozvodov tepla na ulici Nálepkova dôjde k prerušeniu dodávky tepla pre odberné miesta v úseku od šachty pred MŠ Nálepkova po šachtu na križovatke ulíc Mudroňova a Škultétyho. Ide o nasledovné odberné miesta: Nálepkova 1,3, Nálepkova 2, Nálepkova 4,6,8, Nálepkova 7,9, Nálepkova 10,12,14, Nálepkova 16,18,20, Nálepkova 119 b.j., MŠ Nálepkova, Tomášikova 2,3,4, Tomášikova 5,6, Tomášikova 22,24,26, Červenej armády 2,4,6, ČA 3,5, ČA 6, ČA 7,9,11, ČA 8,10, ČA 13,15, Jilemnického 1,3,5, Jilemnického 15,17,19, Jilemnického 21, 23, 25, 27. Termín prerušenia dodávky tepla je od 22.00 hod. dňa 19. 10. 2015 do 22.00 hod. dňa 21. 10. 2015. Za porozumenie ďakujeme.

 

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodnej prípojky bude prerušená dodávka tepla dňa 16. 9. 2015 v čase od 7.30 do 17.00 hod. na ul. J. Kráľa 43, 45, J. Kráľa 39, 41 a J. Kráľa 52. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu ukončenia opravy poruchy horúcovodnej prípojky na Podháji bude prerušená dodávka tepla dňa 11. 9. 2015 v čase od 7.30 do 18.00 hod. pre odberné miesta: Nám. protifašistických bojovníkov 1, 3, 5, Gorkého 34-36, 38-42, 44-48, 50-54, 56-58, 60-62, 91-93, 95-97, Timravy 9, 10, 11, 13-15. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

 

Na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu prác Martinskej teplárenskej a. s. na plánovanej rekonštrukcii rozvodov tepla na ulici Nálepkova a Zvolenská dôjde k prerušeniu dodávky tepla pre odberné miesta na ul. Zvolenská (1-2, 3-4, 5-6, 7-8), Tomášikova 6, Komenského 9, 6-7, 14, Nálepkova 1-3, 7, MŠ Nálepkova, ČA 12-18, Jilemnického 21, 23, 25, 27, Jilemnického 1, 3, 5, Jilemnického 15, 17, 19, ČA 2, 4, 6, Nálepkova 4, 6, 8, Nálepkova 10, 12, 14, Nálepkova 16, 18, 20 a Tomášikova 2, 3, 4. Termín prerušenia dodávky tepla je od 22.00 hod. dňa 17. 8. 2015 do 22.00 hod. dňa 18. 8. 2015.

 

Na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu prác Martinskej teplárenskej a. s. na plánovanej rekonštrukcii rozvodov tepla na ulici Školská a Zvolenská dôjde k prerušeniu dodávky tepla pre odberné miesta na ul. Školská, Zvolenská (9-11, 12-14, 15-17, 18-20), Jilemnického, Východná, Rum. armády, Bellova (býv. EB Severná). Termín prerušenia dodávky tepla je od 22.00 hod. dňa 20. 7. 2015 do 22.00 hod. dňa 21. 7. 2015.

  

Na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla v Martinskej teplárenskej, a.s. bude prerušená dodávka TÚV v zmysle nasledovného harmonogramu:
streda      1.7.2015  o   00.00 hod       -   začiatok prerušenia dodávky,                                                                                 
štvrtok      2.7.2015  do  23.00 hod      -  obnovenie dodávky.
Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok TÚV miestne obvyklým spôsobom.

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu poruchy horúcovodnej prípojky na ul. Zvolenská bude prerušená dodávka tepla dňa 22. 6. 2015 v čase od 22.00 do 24.00 hod. Dodávka tepla bude obmedzená pre odberné miesta na ul. Severná, Východná, Bellova, Rum. armády, Zvolenská. Za pochopenie vopred ďakujeme.

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prác Martinskej teplárenskej a. s. na plánovanej rekonštrukcii rozvodov tepla na ulici Školská a Zvolenská dôjde k prerušeniu dodávky tepla pre tieto odberné miesta: Severná 1, 2, Severná 3, 4, Severná 5, 6, Severná 7, 8, Severná 9, 10, Severná 11, Severná 12, 13, Coop Jednota, Turčianska knižnica, Bellova 3, 4, 5, 6, Bellova 7, 8, NP Severná, Rum. armády 1, 2, Rum. armády 3, 4, Rum. armády 5, 6, Východná 5, 7, Východná 9, 11, Špeciálna škola, BellAmos, ZŠ Tomáša Zanovita, Martico s.r.o. Termín prerušenia dodávky tepla je od 22.00 hod. dňa 8. 6. 2015 do 22.00 hod. dňa 9. 6. 2015.

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prác Martinskej teplárenskej a. s. na plánovanej rekonštrukcii rozvodov tepla na ulici Školská a Zvolenská dôjde k prerušeniu dodávky tepla pre odberné miesta na ul. Školská, Zvolenská (9-11, 12-14, 15-17, 18-20), Jilemnického, Východná, Rum. armády, Bellova (býv. EB Severná). Termín prerušenia dodávky tepla je od 22.00 hod. dňa 25. 5. 2015 do 22.00 hod. dňa 26. 5. 2015.

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnom privádzači Martinskej teplárenskej, a.s. bude prerušená dodávka tepla a teplej vody dňa 16.03.2015 v čase od 07.30 hod. pre všetky odberné miesta na sídlisku Podháj. Predpokladané ukončenie prác je o 18.00 hod.

 

Oznamujeme vám, že z dôvodu realizácie úprav KOST na tlakovo nezávislé stanice bude prerušená dodávka tepla a teplej vody dňa 4.3.2015 v bytovom dome Terasy I na ul. Šípoša 15 a 5.3.2015 v bytovom dome Terasy II na ul. Šípoša 16 v čase od 7.00 do 17.00 hod. Za pochopenie vopred ďakujeme.

 

Oznamujeme vám, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnej prípojke Martinskej teplárenskej, a.s. bude prerušená dodávka tepla a teplej vody dňa 12.02.2015 v čase 8,00 do 18,00 hod pre nasledovné odberné miesta: Kozmonautov 1-3, 4-5, 6-8, 9-10.

 

Oznamujeme vám, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnom rozvode Martinskej teplárenskej, a.s. bude prerušená dodávka tepla a teplej vody dňa 02.02.2015 v čase od 12.00 hod. do odstránenia poruchy pre nasledovné odberné miesta: Novákova 2, Novákova 3, Novákova 4, Novákova 5, Novákova 6, Novákova 7, Novákova 8, SAD, Moyzesova 12, Moyzesova 14, Mudroňa 40, Mudroňa 42, Moyzesova 19, Potraviny HELA, Mudroňova 30, MŠ Mudroňa, Múzeum českej kultúry.

 

Oznamujeme vám, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnom rozvode Martinskej teplárenskej, a.s. bude prerušená dodávka tepla a teplej vody dňa 02.02.2015 v čase od 07.00 hod. do 18.00 hod. pre nasledovné odberné miesta na Podháji: ZŠ Mládeže, MŠ Gorkého, telocvičňa, Mládeže 8-12, 2-6, Gorkého 27-29, 35-39, 41-45, 47-49, 51-53, 57-61, 63-67, 67-71, 75-77, J.Goliána 1-5, 7-11, 13-17, 19-21, 2-4, 6-8, 10-14, 16-18, Polícia, MŠ Podhájska.

 

Oznamujeme vám, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnom rozvode Martinskej teplárenskej, a.s. (ul. Turč.dobrovoľníkov), bude prerušená dodávka tepla a teplej vody pre odberné miesta Jahodníky I, II dňa 3.11.2014 v čase od 12.30 hod. do odstránenia poruchy. Predpoklad obnovenia dodávky je do 20.00 hod.


Na základe § 26 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovanej rekonštrukcie sústavy tepelných zariadení  v mestskej časti Jahodníky bude  prerušená dodávka tepla pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) podľa nasledovného harmonogramu:
Štvrtok 13. 11. 2014      od 2200 hod. – začiatok prerušenia dodávky tepla a TÚV,
Piatok  14. 11. 2014      do 2200 hod. – skončenie prerušenia dodávky tepla a TÚV.
Toto prerušenie dodávky tepla a TÚV bude realizované iba v prípade priaznivých poveternostných podmienok. V prípade nepriaznivého počasia bude určený nový termín realizácie, o ktorom Vás budeme včas informovať.
Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok tepla a TÚV miestne obvyklým spôsobom.
Ak v stanovenom termíne nedôjde k obnoveniu dodávky tepla a TÚV, nahláste závadu na nepretržitý 24-hodinový  dispečing  STEFE Martin, a.s. na bezplatné tel. číslo: 0800/700 707 alebo na tel. čísla 043/40 10 420, 0918/733 757.

 

Dňa 10.10.2014 bude prerušená dodávka ústredného kúrenia na základe priaznivej predpovedi počasia a naplnenia podmienok vymedzených Vyhláškou č. 152/2005 Z. z..
Toto prerušenie sa týka bytových domov a objektov, ktoré sú zásobované z centrálnej stanice tepla.
Bytové domy a objekty, ktoré sú zásobované vlastnou domovou stanicou tepla budú odstavované individuálne na požiadanie predsedu SVB alebo správcu. Žiadosť o odstavenie je potrebné zaslať vedúcemu prevádzky Karolovi Calíkovi e-mailom: karol.calik@stefe.sk alebo na dispečing: dispecing.martin@stefe.sk

 

 

Na základe § 26 Zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že z dôvodu prác Martinskej teplárenskej, a.s. na plánovanej rekonštrukcii rozvodov tepla na ulici Družstevná bude  p r e r u š e n á  dodávka tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) pre odberné miesta na ul. Družstevná. Ide o nasledovné odberné miesta: Bytové domy - bývalý okruh EB Centrum, ZŠ A. Dubčeka, MŠ Zvolenská, MŠ Družstevná.

Termín prerušenia dodávky tepla: od 22.00 hod. dňa 14.9.2014 do 22.00 hod. dňa 16.9.2014.

Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok tepla a TÚV miestne obvyklým spôsobom. Ak v stanovenom termíne nedôjde k obnoveniu dodávky tepla a TÚV, nahláste závadu na nepretržitý 24-hodinový  dispečing  STEFE Martin, a.s. na bezplatné tel. číslo: 0800/700 707 alebo na tel. čísla 043/40 10 420, 0918/733 757.

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnom privádzači spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s. bude od 20.00 hod. dňa 19.8.2014 do 18.00 hod. dňa 20.8.2014 prerušená dodávka tepla a teplej vody pre bytové domy Nálepkova 2, Červenej armády 3,5, Červenej armády 6, Červenej armády 8,10, Červenej armády 7,9,11, Červenej armády 13,15, A. Pietra 25, A. Pietra42, Komenského 1, Komenského 4,5, E.B.Lukáča 4, E.B.Lukáča 8, E.B.Lukáča 10.

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnom privádzači spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s. bude dňa 15.8.2014 v čase od 7.00 do 14.00 hod. prerušená dodávka tepla a teplej vody pre bytové domy Hviezdoslavova 46-48 a 52-54.

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnom privádzači spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s. bude dňa 13.8.2014 v čase od 7.00 do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla a teplej vody na ul. Bottova, Kollárova, Turč. dobrovoľníkov, J. Šimku, Stavbárska, EB Jahodníky I. a II.

 

Na základe § 26 Zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovanej opravy a údržby sústavy tepelných zariadení bude  p r e r u š e n á  dodávka tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) podľa nasledovného harmonogramu: od Utoroku 01. 07. 2014 od 00:00 hod. do stredy 02. 07. 2014 do 22:00 hod.
Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok tepla a TÚV miestne obvyklým spôsobom.
Ak v stanovenom termíne nedôjde k obnoveniu dodávky tepla a TÚV, nahláste závadu na nepretržitý 24-hodinový  dispečing  STEFE Martin, a.s. na bezplatné tel. číslo: 0800/700 707 alebo na tel. čísla 043/40 10 420, 0918/733 757.

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnom privádzači spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s. bude dňa 17.6.2014 od 20.00 hod. a dňa 18.6.2014 do 22.00 hod. prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre odberateľov na sídlisku Ľadoveň a na ul. Priehradka.

 

Oznamujeme Vám, že dňa 31.05.2014 bola ukončená vykurovacia sezóna v zmysle vyhlášky č. 152/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prác na rekonštrukcii primárneho horúcovodu v mestskej časti Martin-Sever, ktorú realizuje spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. v čase od 20.00 hod. dňa 20.5.2014 do 22.00 hod. 21.5.2014 dôjde k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberné miesta pripojených na EB Fatra (OSBD Martin, Kozmonautov 28-33), EB Košúty I a II (Alexyho, Galandova, Hodžova, Hurbanova, Jilemnického, Kernova, Košútska, Majerníka, Rázusova, Severná, Štefunkova) a Priekopa (Bullu, Kratinova, Š. Šikuru, Medňanského) a v čase od 20.00 hod dňa 26.5.2014 do 22.00 hod 28.5.2014 dôjde k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberné miesta na ul. Družstevná a Palkoviča podľa jednotlivých úsekoch (viď nákres nižšie).

 

Oznamujeme Vám, že dňa 25.4.2014 bola prerušená dodávka tepla na vykurovanie na základe vonkajších priemerných denný teplôt v zmysle vyhlášky č. 152/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnom privádzači spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s. bude dňa 26.3.2014 od 7.00 hod. do 18.00 hod. prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre odberateľov na ul. Kozmonautov 14-16, 17-19, 20-21, 22-23, 24-25, 26-27, Jilemnického 55, Dom soc. služieb a odberateľov z EB Fatra.

 

Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnom privádzači spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s. bude dňa 29.1.2014 od 7.00 hod. prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody na uliciach Thurzova, Tajovského, Osloboditeľov, Bjornsonova a Novomestkého. Prerušenie dodávky bude trvať do odstránenia poruchy.

KATEGÓRIA

KDE

Zdieľať na:

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.