Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody vo Zvolene

Prerušenie dodávky tepla a TÚV z dôvodu plánovaných opráv v roku 2018 27.7.2018 od 00:00 - 1.8.2018 do 20:00

Vážení odberatelia tepla,

 

z dôvodu vykonania plánovaných generálnych opráv na technologickom zariadení nášho dodávateľa tepla, Zvolenskej teplárenskej, a.s., a plánovaných opráv na technologickom zariadení STEFE Zvolen, s.r.o. Vám v zmysle § 26, ods. (1), písm. a) a ods. (2) Zákona č. 657/2004 Z.z. oznamujeme termíny prerušenia dodávky tepla a TÚV do Vašich objektov.

Od 27. júla (piatok) 00:00 hod do 1. augusta 2018 (streda) 20:00 hod

Uvedené termíny môžete využiť na opravy rozvodov ÚK a TÚV vo Vašich objektoch.

Dotknuté odberné miesta:

1.)Unionka 54 AB-SZVT, Balkán 1759/35-37, Balkán 1759/35-37, Balkán 1780/39-41, Balkán 1779/43-45, Balkán 1760/47, Balkán 2081/49, Balkán 2267/33 KOVOSPOJ, M.R.Štefánika 1719/44, Unionka 1229/40, Unionka 8799/56-64, Unionka 8801/66-74, Unionka 8804/86-94, Unionka 8805/76-84, Unionka 8791 KOM_CEN, P.Jilemnického 1813/1 ZŠ, P.Jilemnického 1035/2 ZŠ, Nádvorná 3366/2 CBG, Nádvorná 3366/4 SOC_P, Nádvorná 3366/1 RUVZ, Nádvorná 3366/4 ZUŠ, M.R.Štefánika 1627/28-32, J.Kráľa 1413/3-7, J.Kráľa 1738/1, Námestie slobody 22 MsÚ, M.R.Štefánika 2588/31-33, M.R.Štefánika 2526/35-43, Ľ.Štúra 2550/8-16, Nám.Slobody 1890/18-20,38-42 BYTY, Nám.Slobody 1894/14-16, Nám.Slobody 1935/12,1936, M.R.Štefánika 2600/1-5, M.R.Štefánika 2587/7-9, M.R.Štefánika 102/11-13, T.G.Masaryka 591/10, M.R.Štefánika 805/15 JEDNOTA, M.R.Štefánika 805/15 FITNES, M.R.Štefánika 805/15 Janapharm , M.R.Štefánika 3385/51_DSS, M.R.Štefánika 1696/6-18, Študentská 1660/5-13 1885/3, Študentská 986/32, Študentská 1688/6-10, Námestie SNP 11/17 EvF, Námestie SNP 2093/13 VÚB, Námestie SNP 2202/19 ZOS, Nám. SNP 2181/21, Nám. Slobody 1898/15-17_34-36, Nám. Slobody 1903/11-13, Nám. Slobody 2013/1-9_2010/43-47, Študentská 2121/22, Študentská 2122/24, T.Vansovej 1543/6-8, T.Vansovej 1548/9-11, T.Vansovej 1541/10-12, T.Vansovej 1545/2-4, Kimovská 2438/24-30, T.vansovej 1546/5-7, R.Čelku 1551/1-3, Študentská 2084/12 ZAB, M.R.Štefánika 2554/17-21, M.R.Štefánika 2583/23-27, Ľ.Štúra 2208/15 StVPS, Ľ.Štúra 4230/15A, Ľ.Štúra 2552/17-19, Ľ.Štúra 2206/46-48, Kimovská 2341/2-10, Ľ.Štúra 1717/34-36, Ľ.Štúra 1611/38-40, Ľ.Štúra 1861/42-44, Kimovská 2371/12-16, Kimovská 2589/18-22, Nográdyho 1376/3-9, Strážska 1367/25-29, Nográdyho 1376/1, Strážska 8467/17-23, D.Ertla 1371/2-8, A.Nográdyho 1373/11-15, Novozámocká 3212/18-22, Pražská1451/11-15,Novozámocká1453/24-26, Novozámocká 2539/10-16, Kremnická 2547/1-3, Kremnická 2547/5-7, Novozámocká 3209/11-17,Kremnická3208/4-6, Novozámocká 3210/19-23, Kremnická 2531/9-13, Strážska 1139/31-51, Námestie mládeže 587/17 ZŠ, Novozámocká 1447/25-31, Voljanského 1368/2-12, Nám. Mládeže 8, obchod, Voljanského 1368/14-18, Pražská 1456/8-20, Voljanského 491/3 MŠ, Novozámocká1443/28-32,Šmidkeho1445/2-14, Voljanského 8187, Pizzeria, Nográdyho 561/2-14, Nográdyho 576/16-22, Nográdyho 716/27-41, D.Ertla 1450/1-11, Nográdyho 1455/24 SBD, Strážska cesta 722/1-15, Nográdyho 563/17-25, Nográdyho Centrál Park, E.P.Voljanského 9950/1 CP, Šmidkeho 1380/1-11, Novozámocká 1350/34-42, Novozámocká 8475/45-49, Novozámocká 8741/51-53, Novozámocká 1346/55-59, Novozámocká 1347/61-69, Novozámocká 936/71, Ľ.Štúra 5150/52-64, Novozámocká 2527/2-8, Pražská 2529/1-9, Tulská 2490/31-41, Imatra 2450/2-6, Imatra 2445/1-15, Tulská 2238/1-13, Pražská 2529/7, BILLA, Tulská 2461/21-29, Tulská 2283/15-19, Novozámocká 2477/1-9, Imatra 2548/8 MŠ, Mojmírova 8331/4-6, Mojmírova 8332/8-10, Mojmírova 8332/8-10, Mojmírova 8333/12-14, A.Hlinku 8880/55-57, A.Hlinku 8881/59-65, Sokolská 2065/107-BYTY, Višňovského 2521/4, A.Hlinku 9080/51-53, A.Hlinku 9081/67-69, Prachatická 2145/1-11, Prachatická 1798/13-19, Prachatická 2235/21-27, M.Rázusa 2144/24, M.Rázusa 1753/18-22, M.Rázusa 2142/16, M.Rázusa 1784/4-8, M.Rázusa 2140/2, M.Rázusa 1603/14 TELEKOM, M.Rázusa 1603/14 CANINO, M.Rázusa 1603/14 Pošta, Prachatická 2421/45 MŠ, Prachatická 2374/29, Prachatická 2248/35, Prachatická 2248/31-33, Prachatická 2255/37-43, M.Rázusa 2226/26-38, M.Rázusa 1751/40-46, M.Rázusa 2203/48-58, Prachatická 2466/2-6, Prachatická 2470/8-10, Prachatická 2473/12-14, Prachatická 2478/16-18, Prachatická 8080, A.Hlinku 2330/2, A.Hlinku 2337/6, A.Hlinku 2359/4, Centrum 2352/1-13, A.Hlinku 2586/20-24, A.Hlinku 2311/14-18, A.Hlinku 2317/26-36, A.Hlinku 2571/41-47, A.Hlinku 2568/33-39, A.Hlinku 2556/23-31, M.Rázusa 1672/3 ZŠ, Centrum 2408/15-27, Centrum 2395/31-37, Centrum 2412/39-45, A.Hlinku 2431/54-60, A.Hlinku 2442/15-21, A.Hlinku 2446/1-13, A.Hlinku 2378/42-52, A.Hlinku 2506/38-40, Centrum 2496/29 MŠ, Centrum 4210/47, Jesenského 2128/73-75, Družstevná 2241/31-35, Družstevná 1415/8 CYM, Jesenského 2126/69-71, Kukučínova 1409/6-8, Kukučínova 6571 BETRIA, Sokolská 1646/84-92, Sokolská 1883/80-82, Družstevná 2410/16, Družstevná 2340/18, Družstevná 2194/20, Družstevná 2152/22, Družstevná 2476/29, Malinovského 1944/1, Malinovského 1956/3, Malinovského 1958/5, Malinovského 1961/7, Ľ.Fullu 1962/9, Ľ.Fullu 1966/11, Gen.Svobodu 1972/19, Gen.Svobodu 1974/21, Gen.Svobodu 1975/23, Gen.Svobodu 1976/25, Gen.Svobodu 1977/27, Gen.Svobodu 1978/29, Gen.Svobodu 1979/31, Gen.Svobodu 1995/42-48, Gen.Svobodu 1996/50-56, Gen.Svobodu 1998/58-64, Gen.Svobodu 1999/66-72, Ľ.Fullu 1689/43 MŠ, Malinovského 1985/41 MŠ, Ľ.Fullu 1967/13, Ľ.Fullu 1968/15, Ľ.Fullu 1969/17, Gen.Svobodu 1980/33, Asmolovova 1981/35, Ľ.Fullu 1987/2-8, Ľ.Fullu 1988/10-16, Asmolovova 1989/18-24, Asmolovova 1991/26-32, Asmolovova 1992/34-40, Gen.Svobodu 2005/74-80, Asmolovova 2006/82-88, Asmolovova 2008/90-96, J.Alexyho 1941/1 ZŠ, Záhonok 488/1-3, Záhonok 488/5-7, Záhonok 488/9-11, Záhonok 873/13-15, Záhonok 1195/17-19, Záhonok 1685/21-23, Záhonok 1959/25-35, Záhonok 2448/37-41, Záhonok 1690/10-12, Záhonok 1687/6-8, Záhonok 2102 TU, Záhonok 3205/2 DD, Záhonok 1127 COOP, Gagarinova 2418/85-93, Gagarinova 2415/81-83, Gagarinova 2427/95-99, J.Poničana 2407/45-55, J.Poničana 2414/69-79, J.Poničana 2413/57-67, Okružná 2405/29-31, Okružná 2436/119, Okružná 2435/117, Okružná 2434/115, Okružná 2433/113, Okružná 2406/33-43, Okružná 2404/19-27, Okružná 2447/129, Okružná 2471/131 MŠ, M.Bazovského 1905/15, M.Bazovského 1906/17, M.Bazovského 1907/19, M.Bela 2437/121-123, M.Bela 2393/1-11, Okružná 2403/17, Okružná 2402/15, Okružná 2394/13, R.Jašíka 1874/10-12, R.Jašíka 1872/6-8, Pribinova 745/89-93, Pribinova 743/83-85, Pribinova 1426/178, Pribinova 1423/174, R.Jašíka 4 COOP, Pribinova 1423/176 TEMPO, Pribinova 176 POZANA, Okružná 2474/135 Zdravotné stredisko, J.Jesenského 2503/51, J.Jesenského 2504/53, Š.Višňovského 2505/5, E.M.Šoltésovej 2508/40, J.Švermu 2517/37, Sokolská 2518/48, Š.Višňovského 2515/7-9, E.M.Šoltésovej 2510/42-44, E.M.Šoltésovej 2139/26, Jesenského 2155/47, Jesenského 2149/49, E. M. Šoltésovej 1834/30-38, E. M. Šoltésovej 2125/6, E.M.Šoltésovej 9869 MF, Lieskovská cesta 24bj_novostavba

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archív 22.6.2018

 Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody z dôvodu prerušenia dodávky elektriny SSE Distribúcia a.s.
11.06.2018 od 08:00 do 16:00 (Hviezdoslavova)
22.06.2018 od 07:30 do 14:00 (Unionka)

 

Vážení odberatelia tepla,

 

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 

prerušená dodávka TÚV v dňoch 11. a 12.6.2018 v čase od 7:15 do 17:30 hod. pre odberné miesto:

AKTUÁLNE k 7.6.2018 zmena termínu na základe oznámenia Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. :

prerušená dodávka TÚV dňa 11. 6.2018 v čase od 8:00 do 16:00 hod. pre odberné miesto:

Hviezdoslavova 2165/5-11

 

prerušená dodávka TÚV dňa 22.6.2018 v čase od 7:30 do 14:00 hod. pre odberné miesta:

Unionka 1229/40, Unionka 8805, Unionka 8799, Unionka 8804, Unionka 8801, Unionka Komunitné centrum 

 

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

 

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 23.5.2018

 

--------------------------------------------------------------------------------

Archív 17.5.2018

Prerušenie dodávky teplej úžitkovej vody z dôvodu plánovanej opravy technológie
17.05.2018 od 08:00 do 17:00 (Západ, Mesto) 

Vážení odberatelia tepla zapojení na Výhrevňu Balkán  vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že  z dôvodu plánovaných prác na technologickom zariadení vo Výhrevni Balkán  bude dňa 17.5.2018 v čase od 8:00 do 17:00 hod.  obmedzená resp. prerušená dodávka tepla na výrobu TÚV a ÚK do všetkých odberných miest na okruhu Výhrevňa Balkán. Dodávku tepla obnovíme ihneď po ukončení prác na technológii výmenníkovej stanice.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Ďakujeme Vám za zhovievavosť a pochopenie počas prerušenia dodávky ÚK a TÚV.

Dotknuté odberné miesta:

 

Unionka 54 AB-SZVT, Balkán 1759/35-37, Balkán 1780/39-41, Balkán 1779/43-45, Balkán 1760/47, Balkán 2081/49, Balkán 2267/33 KOVOSPOJ, M.R.Štefánika 1719/44, Unionka 1229/40, Unionka 8799/56-64, Unionka 8801/66-74, Unionka 8804/86-94, Unionka 8805/76-84, Unionka 8791 KOM_CEN, P.Jilemnického 1813/1 ZŠ, P.Jilemnického 1035/2 ZŠ, Nádvorná 3366/5 MsÚ, Nádvorná 3366/4 ZUŠ, Nádvorná 3366/4 SOC_P, Nádvorná 3366/1 RUVZ, Nádvorná 3366/2 CBG, M.R.Štefánika 3355, M.R.Štefánika 1627/28-32, J.Kráľa 1413/3-7, J.Kráľa 1738/1, Námestie slobody 22 MsÚ, M.R.Štefánika 2588/31-33, M.R.Štefánika 2588/31-33 NP, M.R.Štefánika 2526/35-43, Ľ.Štúra 2550/8-16, Nám.Slobody 1890/18-20,38-42 BYTY, Nám.Slobody 1890/ZSŠOaS, Nám.Slobody 1890/Interier LR, Nám.Slobody 1894/14-16, Nám.Slobody 1935/12,1936, Nám.Slobody 1935/12,1936 NP, M.R.Štefánika 2600/1-5, M.R.Štefánika 2600/1-5 NP, M.R.Štefánika 2587/7-9, M.R.Štefánika 102/11-13, T.G.Masaryka 591/10, M.R.Štefánika 805/15 Janapharm , M.R.Štefánika 805/15 FITNES, M.R.Štefánika 805/15 JEDNOTA, M.R.Štefánika 3385/51_DSS, M.R.Štefánika 1696/6-18, Študentská 1660/5-13 1885/3, Študentská 986/32, Študentská 1688/6-10, Študentská 2116/30, Námestie SNP 11/17 EvF, Nám. SNP 11/17 BYT, Námestie SNP 2093/13 VÚB, Nám. SNP 2093/13 BYTY, Námestie SNP 2202/19 ZOS, Nám. SNP 2181/21, Nám. Slobody 1898/15-17_34-36, Nám. Slobody 1903/11-13, Nám. Slobody 2013/1-9_2010/43-47 NP, Nám. Slobody 2013/1-9_2010/43-47, Študentská 2121/22, Študentská 2122/24, T.Vansovej 1543/6-8, T.Vansovej 1548/9-11, T.Vansovej 1541/10-12, T.Vansovej 1545/2-4, Kimovská 2438/24-30, T.vansovej 1546/5-7, R.Čelku 1551/1-3, Študentská 2084/12 ZAB, M.R.Štefánika 2554/17-21, M.R.Štefánika 2583/23-27, Ľ.Štúra 2208/15 StVPS, Ľ.Štúra 4230/15A, Ľ.Štúra 2552/17-19, Ľ.Štúra 2206/46-48, Kimovská 2341/2-10, Ľ.Štúra 1717/34-36, Ľ.Štúra 1611/38-40, Ľ.Štúra 1861/42-44, Kimovská 2371/12-16, Kimovská 2589/18-22, Námestie mládeže 587/17 ZŠ, Námestie mládeže 587/17 Telocvičňa, Nográdyho 1376/3-9, Strážska 1367/25-29, Nográdyho 1376/1, Strážska 8467/17-23, D.Ertla 1371/2-8, A.Nográdyho 1373/11-15, Novozámocká 3212/18-22, Pražská1451/11-15,Novozámocká1453/24-26, Novozámocká 2539/10-16, Kremnická 2547/1-3, Kremnická 2547/5-7, Kremnická 4311,4312,Stehlík, Novozámocká 3209/11-17,Kremnická3208/4-6, Novozámocká 3210/19-23, Kremnická 2531/9-13, Strážska 1139/31-51, MMarket CBA, MMarket POŠTA, MMarket 1p obchod , MMarket 1p Reštaurácia, Námestie mládeže 587/17 ZŠ, Novozámocká 1447/25-31, Voljanského 1368/2-12, Nám. Mládeže 8, obchod, Voljanského 1368/14-18, Pražská 1456/8-20, Voljanského 491/3 MŠ, Novozámocká1443/28-32,Šmidkeho1445/2-14, Voljanského 8187, Pizzeria, Nográdyho 561/2-14, Nográdyho 576/16-22, Nográdyho 716/27-41, D.Ertla 1450/1-11, Nográdyho 1455/24 SBD, Nográdyho 1455/24 KAVOMAT, Strážska cesta 722/1-15, Nográdyho 563/17-25, E.P.Voljanského 9950/1 CP, Šmidkeho 1380/1-11, Šmidkeho 1380/1-11 NP, Novozámocká 1350/34-42, Novozámocká 8475/45-49, Novozámocká 8741/51-53, Novozámocká 8741/51-53 KD, Novozámocká 8741/51-53 AMB, Novozámocká 1346/55-59, Novozámocká 1347/61-69, Novozámocká 936/71 NP, Novozámocká 936/71, Ľ.Štúra 5150/52-64, Novozámocká 2527/2-8, Pražská 2529/1-9, Tulská 2490/31-41, Imatra 2450/2-6, Imatra 2445/1-15, Tulská 2238/1-13, Pražská 2529/7, BILLA, Tulská 2461/21-29, Tulská 2283/15-19, Novozámocká 2477/1-9, Imatra 2548/8 MŠ

 

 

 

 

                                                                                            Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

 

 

 

 

Vo Zvolene, dňa 30.4.2018

--------------------------------------------------------------------------------

Archív 18.4.2018

Prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody z dôvodu prerušenia dodávky elektriny SSE Distribúcia a.s.
18.04.2018 od 07:15 do 18:00 (Stráže)

Vážení odberatelia tepla ,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 

      prerušená dodávka TÚV a ÚK dňa 18.04.2018 v čase od 7:15 do 18:00 hod. pre odberné miesta:

Stráže 282/1, Stráže 2103/7,13

      

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV a ÚK sa ospravedlňujeme.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV 8.3.2018

Prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovejj vody z dôvodu prerušenia dodávky elektriny SSE Distribúcia a.s.
15.02.2018 od 07:15 do 14:30 (Hviezdoslavova a stredná zdravotná škola)
06.03.2018 od 07:30 do 14:30 (Nádvorná 3366, M.R.Štefánika 3355)
08.03.2018 od 07:30 do 14:20 (J. Kozáčeka 2068/29-35)

Vážení odberatelia tepla ,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 

      prerušená dodávka TÚV a ÚK dňa 15.02.2018 v čase od 7:15 do 14:30 hod. pre odberné miesta:

Hviezdoslavova 2165/5-11 a J.Kozáčeka 4 - Stredná zdravotnícka škola

      prerušená dodávka ÚK dňa 06.03.2018 v čase od 7:30 do 14:30 hod. pre odberné miesto:

Nádvorná 3366 a M.R.Štefánika 3355

      prerušená dodávka TÚV a ÚK dňa 08.03.2018 v čase od 7:30 do 14:20 hod. pre odberné miesta:

J.Kozáčeka 2068/29-35

 

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV a ÚK sa ospravedlňujeme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV 14.11.2018

Prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovejj vody z dôvodu prerušenia dodávky elektriny SSE Distribúcia a.s.
14.11.2017 od 07:15 do 17:30 (sídlisko západ podľa rozpisu)

Vážení odberatelia tepla na sídlisku Západ vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 

      prerušená dodávka TÚV a ÚK dňa 14.11.2017 v čase od 7:15 do 17:30 hod. pre odberné miesta:

Šmidkeho 1380/1-11, Novozámocká 1350/34-42, 8475/45-49, 8741/51,53, 1346/55-59, 1347/61-69, 936/71 a  Ĺ.Štúra 5150/52-64

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV a ÚK sa ospravedlňujeme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV 10.10.2017

Prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovejj vody z dôvodu prerušenia dodávky elektriny SSE Distribúcia a.s.
10,11,12.10.2017 od 07:15 do 14:30 (sídlisko západ podľa rozpisu)

 Vážení odberatelia tepla na sídlisku Západ vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka TÚV a ÚK nasledovne:

  • v dňoch 10. a 11.10.2017 v čase od 7:15 do 14:30 hod. pre odberné miesta

Šmidkeho 1380/1-11, Novozámocká 1350/34-42, 8475/45-49, 8741/51,53, 1346/55-59, 1347/61-69, 936/71 a  Ĺ.Štúra 5150/52-64

  • dňa 11.10.2017 v čase od 7:15 do 14:30 hod. pre odberné miesta 

Novozámocká 2527/2-8, Pražská 2529/1-9, Tulská 2490/31-41, Novozámocká 2477/1-9, Novozámocká 3212/18-22, Pražská 1451/11-15, Novozámocká 1453/24,26, Novozámocká 2539/10-16, Kremnická 2547/1-3, Kremnická 2545/5-7, Kremnická 2351/9-13

  • dňa 12.10.2017 v čase od 7:15 do 14:30 hod. pre odberné miesta

Novozámocká 1447/25-31, Voljanskeho 1368/2-12, Nám.Mládeže 8 obchody, Voljanskeho 1368/14-18, Nám.Mládeže 8504, REŠTAURÁCIA, Pražská 1456/ 8-20, Voljanskeho 491/3,27 MŠ, Novozámocká 1443/28-32,Šmidkeho 1445/2-14, Voljanského 8187, Pizzéria, Novozámocká 3209/11-17, Kremnická 3208/4,6, Novozámocká 3210/19-23

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV a ÚK sa ospravedlňujeme.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV 21.8.2017

Prerušenie dodávky TÚV z dôvodu plánovaných montážnych prác na rozvode tepla
21.8.2017 od 01:00 do 21:00 (Borovianska, Jabloňová, J.Bánika, Smreková, Jedľová, Ružová)

Vážení odberatelia tepla,

 

Oznamujeme Vám,

že dňa 21.8.2017 v čas od 01:00 do 21:00 hod bude prerušená dodávka tepla na výrobu TÚV z dôvodu plánovaných montážnych prác na rozvode tepla
V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE ZVOLEN: 0918 733733 , alebo 0800 700777

Ďakujeme Vám za zhovievavosť a pochopenie počas prerušenia dodávky TÚV.

 
Dotknuté odberné miesta :

Borovianska - ŠVANDA DESIGN, Jabloňová 1351/1, Jabloňová 1353/8, Internát, Borovianska 5, KD 3, Borovianska 1993/53-57, Borovianska 1994/45-51, Borovianska 3372/73 – PDA, Jabloňová 1352, Internát  SZŠ, Jabloňová 1355/12-16

J.Bánika 2009/2,J.Bánika 1912/1-5,  J.Bánika 8049/7-9, J.Bánika 1917/11-15, J.Bánika 2007/17-19, J.Bánika 1983/21-25, J.Bánika 1986/27-29, J.Bánika 1990/12-16, J.Bánika 1997/6-10, J. Bánika  1733/41, 8.MŠ, Smreková 3378/5,Smreková 3379/7,

Smreková 3380/9,Jedľová 863/21-27,Jedľová 1365/5-13,Jedľová 783/15-19,Jedľová 1364/1-3,Ružová 1360/42-46,Ružová 1359/41-49,Ružová 1361/48-50,

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARCHÍV 4.7.2017

Prerušenie dodávky tepla a TÚV z dôvodu plánovaných opráv v roku 2017
28.7.2017 od 00:00 - 1.8.2017 do 20:00 (sídlisko Západ, Mesto okrem plynových kotolní)
28.7.2017 od 00:00 - 2.8.2017 do 20:00 (sídlisko Zlatý Potok, Kukučínova, Višňovského, Sekier, Bukovinka)

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu vykonania plánovaných generálnych opráv na technologickom zariadení nášho dodávateľa tepla, Zvolenskej teplárenskej, a.s., a plánovaných opráv na technologickom zariadení STEFE Zvolen, s.r.o. Vám v zmysle § 26, ods. (1), písm. a) a ods. (2) Zákona č. 657/2004 Z.z. oznamujeme termíny prerušenia dodávky tepla a TÚV do Vašich objektov.

1.) Od 28. júla (piatok) 00:00 hod do 1. augusta 2017 (utorok) 20:00 hod - okruhy OST pripojené na Výhrevňu Balkán (OST Západ 1-5, KOST vetva mesto, ...)
Stredisko a Odberné miesto na faktúre začína na 422.

2.) Od 28. júla (piatok) 00:00 hod do 2. augusta 2017 (streda) 20:00 hod - okruhy horúcovod (OST Zlatý Potok 1,3, Kukučínova, Sekier 1,3, Višňovského, Sokolská, KOST Mojmírova, A.Hlinku)
Stredisko a Odberné miesto na faktúre začína na 420, 421.

Uvedené termíny môžete využiť na opravy rozvodov ÚK a TÚV vo Vašich objektoch.

Dotknuté odberné miesta:

1.)Unionka 54 AB-SZVT, Balkán 1759/35-37, Balkán 1759/35-37, Balkán 1780/39-41, Balkán 1779/43-45, Balkán 1760/47, Balkán 2081/49, Balkán 2267/33 KOVOSPOJ, M.R.Štefánika 1719/44, Unionka 1229/40, Unionka 8799/56-64, Unionka 8801/66-74, Unionka 8804/86-94, Unionka 8805/76-84, Unionka 8791 KOM_CEN, P.Jilemnického 1813/1 ZŠ, P.Jilemnického 1035/2 ZŠ, Nádvorná 3366/2 CBG, Nádvorná 3366/4 SOC_P, Nádvorná 3366/1 RUVZ, Nádvorná 3366/4 ZUŠ, M.R.Štefánika 1627/28-32, J.Kráľa 1413/3-7, J.Kráľa 1738/1, Námestie slobody 22 MsÚ, M.R.Štefánika 2588/31-33, M.R.Štefánika 2526/35-43, Ľ.Štúra 2550/8-16, Nám.Slobody 1890/18-20,38-42 BYTY, Nám.Slobody 1894/14-16, Nám.Slobody 1935/12,1936, M.R.Štefánika 2600/1-5, M.R.Štefánika 2587/7-9, M.R.Štefánika 102/11-13, T.G.Masaryka 591/10, M.R.Štefánika 805/15 JEDNOTA, M.R.Štefánika 805/15 FITNES, M.R.Štefánika 805/15 Janapharm , M.R.Štefánika 3385/51_DSS, M.R.Štefánika 1696/6-18, Študentská 1660/5-13 1885/3, Študentská 986/32, Študentská 1688/6-10, Námestie SNP 11/17 EvF, Námestie SNP 2093/13 VÚB, Námestie SNP 2202/19 ZOS, Nám. SNP 2181/21, Nám. Slobody 1898/15-17_34-36, Nám. Slobody 1903/11-13, Nám. Slobody 2013/1-9_2010/43-47, Študentská 2121/22, Študentská 2122/24, T.Vansovej 1543/6-8, T.Vansovej 1548/9-11, T.Vansovej 1541/10-12, T.Vansovej 1545/2-4, Kimovská 2438/24-30, T.vansovej 1546/5-7, R.Čelku 1551/1-3, Študentská 2084/12 ZAB, M.R.Štefánika 2554/17-21, M.R.Štefánika 2583/23-27, Ľ.Štúra 2208/15 StVPS, Ľ.Štúra 4230/15A, Ľ.Štúra 2552/17-19, Ľ.Štúra 2206/46-48, Kimovská 2341/2-10, Ľ.Štúra 1717/34-36, Ľ.Štúra 1611/38-40, Ľ.Štúra 1861/42-44, Kimovská 2371/12-16, Kimovská 2589/18-22, Nográdyho 1376/3-9, Strážska 1367/25-29, Nográdyho 1376/1, Strážska 8467/17-23, D.Ertla 1371/2-8, A.Nográdyho 1373/11-15, Novozámocká 3212/18-22, Pražská1451/11-15,Novozámocká1453/24-26, Novozámocká 2539/10-16, Kremnická 2547/1-3, Kremnická 2547/5-7, Novozámocká 3209/11-17,Kremnická3208/4-6, Novozámocká 3210/19-23, Kremnická 2531/9-13, Strážska 1139/31-51, Námestie mládeže 587/17 ZŠ, Novozámocká 1447/25-31, Voljanského 1368/2-12, Nám. Mládeže 8, obchod, Voljanského 1368/14-18, Pražská 1456/8-20, Voljanského 491/3 MŠ, Novozámocká1443/28-32,Šmidkeho1445/2-14, Voljanského 8187, Pizzeria, Nográdyho 561/2-14, Nográdyho 576/16-22, Nográdyho 716/27-41, D.Ertla 1450/1-11, Nográdyho 1455/24 SBD, Strážska cesta 722/1-15, Nográdyho 563/17-25, E.P.Voljanského 9950/1 CP, Šmidkeho 1380/1-11, Novozámocká 1350/34-42, Novozámocká 8475/45-49, Novozámocká 8741/51-53, Novozámocká 1346/55-59, Novozámocká 1347/61-69, Novozámocká 936/71, Ľ.Štúra 5150/52-64, Novozámocká 2527/2-8, Pražská 2529/1-9, Tulská 2490/31-41, Imatra 2450/2-6, Imatra 2445/1-15, Tulská 2238/1-13, Pražská 2529/7, BILLA, Tulská 2461/21-29, Tulská 2283/15-19, Novozámocká 2477/1-9, Imatra 2548/8 MŠ

2.)Mojmírova 8331/4-6, Mojmírova 8332/8-10, Mojmírova 8332/8-10, Mojmírova 8333/12-14, A.Hlinku 8880/55-57, A.Hlinku 8881/59-65, Sokolská 2065/107-BYTY, Višňovského 2521/4, A.Hlinku 9080/51-53, A.Hlinku 9081/67-69, Prachatická 2145/1-11, Prachatická 1798/13-19, Prachatická 2235/21-27, M.Rázusa 2144/24, M.Rázusa 1753/18-22, M.Rázusa 2142/16, M.Rázusa 1784/4-8, M.Rázusa 2140/2, M.Rázusa 1603/14 TELEKOM, M.Rázusa 1603/14 CANINO, M.Rázusa 1603/14 Pošta, Prachatická 2421/45 MŠ, Prachatická 2374/29, Prachatická 2248/35, Prachatická 2248/31-33, Prachatická 2255/37-43, M.Rázusa 2226/26-38, M.Rázusa 1751/40-46, M.Rázusa 2203/48-58, Prachatická 2466/2-6, Prachatická 2470/8-10, Prachatická 2473/12-14, Prachatická 2478/16-18, Prachatická 8080, A.Hlinku 2330/2, A.Hlinku 2337/6, A.Hlinku 2359/4, Centrum 2352/1-13, A.Hlinku 2586/20-24, A.Hlinku 2311/14-18, A.Hlinku 2317/26-36, A.Hlinku 2571/41-47, A.Hlinku 2568/33-39, A.Hlinku 2556/23-31, M.Rázusa 1672/3 ZŠ, Centrum 2408/15-27, Centrum 2395/31-37, Centrum 2412/39-45, A.Hlinku 2431/54-60, A.Hlinku 2442/15-21, A.Hlinku 2446/1-13, A.Hlinku 2378/42-52, A.Hlinku 2506/38-40, Centrum 2496/29 MŠ, Centrum 4210/47, Jesenského 2128/73-75, Družstevná 2241/31-35, Družstevná 1415/8 CYM, Jesenského 2126/69-71, Kukučínova 1409/6-8, Kukučínova 6571 BETRIA, Sokolská 1646/84-92, Sokolská 1883/80-82, Družstevná 2410/16, Družstevná 2340/18, Družstevná 2194/20, Družstevná 2152/22, Družstevná 2476/29, Malinovského 1944/1, Malinovského 1956/3, Malinovského 1958/5, Malinovského 1961/7, Ľ.Fullu 1962/9, Ľ.Fullu 1966/11, Gen.Svobodu 1972/19, Gen.Svobodu 1974/21, Gen.Svobodu 1975/23, Gen.Svobodu 1976/25, Gen.Svobodu 1977/27, Gen.Svobodu 1978/29, Gen.Svobodu 1979/31, Gen.Svobodu 1995/42-48, Gen.Svobodu 1996/50-56, Gen.Svobodu 1998/58-64, Gen.Svobodu 1999/66-72, Ľ.Fullu 1689/43 MŠ, Malinovského 1985/41 MŠ, Ľ.Fullu 1967/13, Ľ.Fullu 1968/15, Ľ.Fullu 1969/17, Gen.Svobodu 1980/33, Asmolovova 1981/35, Ľ.Fullu 1987/2-8, Ľ.Fullu 1988/10-16, Asmolovova 1989/18-24, Asmolovova 1991/26-32, Asmolovova 1992/34-40, Gen.Svobodu 2005/74-80, Asmolovova 2006/82-88, Asmolovova 2008/90-96, J.Alexyho 1941/1 ZŠ, Záhonok 488/1-3, Záhonok 488/5-7, Záhonok 488/9-11, Záhonok 873/13-15, Záhonok 1195/17-19, Záhonok 1685/21-23, Záhonok 1959/25-35, Záhonok 2448/37-41, Záhonok 1690/10-12, Záhonok 1687/6-8, Záhonok 2102 TU, Záhonok 3205/2 DD, Záhonok 1127 COOP, Gagarinova 2418/85-93, Gagarinova 2415/81-83, Gagarinova 2427/95-99, J.Poničana 2407/45-55, J.Poničana 2414/69-79, J.Poničana 2413/57-67, Okružná 2405/29-31, Okružná 2436/119, Okružná 2435/117, Okružná 2434/115, Okružná 2433/113, Okružná 2406/33-43, Okružná 2404/19-27, Okružná 2447/129, Okružná 2471/131 MŠ, M.Bazovského 1905/15, M.Bazovského 1906/17, M.Bazovského 1907/19, M.Bela 2437/121-123, M.Bela 2393/1-11, Okružná 2403/17, Okružná 2402/15, Okružná 2394/13, R.Jašíka 1874/10-12, R.Jašíka 1872/6-8, Pribinova 745/89-93, Pribinova 743/83-85, Pribinova 1426/178, Pribinova 1423/174, R.Jašíka 4 COOP, Pribinova 1423/176 TEMPO, Pribinova 176 POZANA, Okružná 2474/135 Zdravotné stredisko, J.Jesenského 2503/51, J.Jesenského 2504/53, Š.Višňovského 2505/5, E.M.Šoltésovej 2508/40, J.Švermu 2517/37, Sokolská 2518/48, Š.Višňovského 2515/7-9, E.M.Šoltésovej 2510/42-44, E.M.Šoltésovej 2139/26, Jesenského 2155/47, Jesenského 2149/49, E. M. Šoltésovej 1834/30-38, E. M. Šoltésovej 2125/6, E.M.Šoltésovej 9869 MF

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV 15.6.2017

Plánovaná odstávka TÚV - 15.6.2017 od 8:00 - do 16:00 hod.
Z dôvodu odstávky elektriny dodávateľom SSE-Distribúcia, a.s.
Ulice: J.Gagarina, J.Poničana, Okružná, M.Bazovského, Pribinova, R.Jašíka, M.Bela

na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

bude dňa 15.6.2017 v čase od 8:00 do 16:00 hod. prerušená dodávka TÚV.
Dodávku teplej úžitkovej vody obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta :

J.Gagarina 2418/85-93, 2415/81-83, 2427/95-99,

J.Poničana 2407/45-55, 2414/69-79, 2413/57-67, 

Okružná 2405/29-31, 2436/119, 2435/117, 2434/115, 2433/113, 2406/33-43, 2404/19-27, 2403/17, 2402/15, 2394/13,

R.Jašíka 1874/10-12, 1872/6-8,

M.Bazovského 1905/15, 1906/17, 1907/19,

Pribinova 745/89-93, 743/83-85, 1426/178, 1423/174, 176 - POZANA,

M.Belu 2437/121-123, 2393/1-11

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archív 19.4.2017

Vážení odberatelia tepla, na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 19.4.2017 v čase od 7:45 do 15:30 hod. a dňa 20.4.2017 v čase od 7:45 do 14:30 hod. prerušená dodávka TÚV a ÚK. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV a ÚK sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta k odstávke dňa 19.4.2017:

Malinovského 1944/1, 1956/3, 1958/5, 1961/7, 1985/41 MŠ,

L.Fullu 1962/9, 1966/11, 1967/13, 1968/15, 1969/17, 1689/43 MŠ, 1987/2-8, 1988/10-16,

Gen.Svobodu 1972/19, 1974/21, 1975/23, 1976/25, 1977/27, 1978/29, 1979/31, 1980/33, 1995/42-48, 1996/50-56, 1998/58-64, 1999/66-72, 2005/74-80,

Asmolovova 1981/35, 1989/18-24, 1991/26-32, 1992/34-40, 2006/82-88, 2008/90-96,

J.Alexyho 1941/1 ZŠ, 1941/1 BP,

Záhonok 488/1-3, 488/5-7, 488/9-11, 873/13-15, 1195/17-19, 1685/21-23, 1959/25-35, 2448/37-41, 1690/10-12, 1687/6-8, 2102 TU, 3205/2 DD, 1127 COOP

Dotknuté odberné miesta k odstávke dňa 20.4.2017:

Okružná 2471/131 MŠ, 2394/13, 2402/15, 2403/17

R. Jašíka 1872/6-8

M. Bellu 2393/1-11

M. Bazovského 1907/19, 1906/17

publikácia: 3.4.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV 13.1.2017

Po odstránení poruchového stavu v dodávke tepla na sídlisku Západ a nahriatí systému tepelných rozvodov , dodávateľ tepla STEFE Zvolen dodáva teplo do dotknutých odberných miest štandardne podľa požiadavky každého odberného miesta.

S poďakovaním za pochopenie ostáva vedenie STEFE Zvolen s.r.o.

 

Porucha na rozvode tepla na sídlisku Západ bola odstránená o 12.hodine.Systém rozvodov tepla bol dotlakovaný a začalo sa s jeho postupným nahrievaním .Dodávka tepla do všetkých odberných miest na sídlisku Západ a v centre mesta bola obnovená . 

Vzniknutý stav nás mrzí , odberateľom tepla ďakujeme za trpezlivosť.

 

Z dôvodu opravy poruchy teplovodného potrubia vedeného z Výhrevne Balkán Vás informujeme, že od rána 13.1.2017 je prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre doleuvedené odberné miesta. Dodávku tepla obnovíme ihneď po odstránení poruchy. O priebehu prác na odstránení poruchy Vás budeme informovať na webe. Ďakujeme Vám za zhovievavosť a pochopenie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733733 , alebo 0800 700777

Dotknuté odberné miesta:

Unionka 54 AB-SZVT, Balkán 1759/35-37, Balkán 1780/39-41, Balkán 1779/43-45, Balkán 1760/47, Balkán 2081/49, Balkán 2267/33 KOVOSPOJ, M.R.Štefánika 1719/44, Unionka 1229/40, Unionka 8799/56-64, Unionka 8801/66-74, Unionka 8804/86-94, Unionka 8805/76-84, Unionka 8791 KOM_CEN, P.Jilemnického 1813/1 ZŠ, P.Jilemnického 1035/2 ZŠ, Nádvorná 3366/2 CBG, Nádvorná 3366/4 SOC_P, Nádvorná 3366/1 RUVZ, Nádvorná 3366/4 ZUŠ, M.R.Štefánika 1627/28-32, J.Kráľa 1413/3-7, J.Kráľa 1738/1, Námestie slobody 22 MsÚ, M.R.Štefánika 2588/31-33, M.R.Štefánika 2526/35-43, Ľ.Štúra 2550/8-16, Nám.Slobody 1890/18-20,38-42 BYTY, Nám.Slobody 1894/14-16, Nám.Slobody 1935/12,1936, M.R.Štefánika 2600/1-5, M.R.Štefánika 2587/7-9, M.R.Štefánika 102/11-13, T.G.Masaryka 591/10, M.R.Štefánika 805/15 JEDNOTA, M.R.Štefánika 805/15 FITNES, M.R.Štefánika 805/15 Janapharm , M.R.Štefánika 3385/51_DSS, M.R.Štefánika 1696/6-18, Študentská 1660/5-13 1885/3, Študentská 986/32, Študentská 1688/6-10, Námestie SNP 11/17 EvF, Námestie SNP 2093/13 VÚB, Námestie SNP 2202/19 ZOS, Nám. SNP 2181/21, Nám. Slobody 1898/15-17_34-36, Nám. Slobody 1903/11-13, Nám. Slobody 2013/1-9_2010/43-47, Študentská 2121/22, Študentská 2122/24, T.Vansovej 1543/6-8, T.Vansovej 1548/9-11, T.Vansovej 1541/10-12, T.Vansovej 1545/2-4, Kimovská 2438/24-30, T.vansovej 1546/5-7, R.Čelku 1551/1-3, Študentská 2084/12 ZAB, M.R.Štefánika 2554/17-21, M.R.Štefánika 2583/23-27, Ľ.Štúra 2208/15 StVPS, Ľ.Štúra 4230/15A, Ľ.Štúra 2552/17-19, Ľ.Štúra 2206/46-48, Kimovská 2341/2-10, Ľ.Štúra 1717/34-36, Ľ.Štúra 1611/38-40, Ľ.Štúra 1861/42-44, Kimovská 2371/12-16, Kimovská 2589/18-22, Nográdyho 1376/3-9, Strážska 1367/25-29, Nográdyho 1376/1, Strážska 8467/17-23, D.Ertla 1371/2-8, A.Nográdyho 1373/11-15, Novozámocká 3212/18-22, Pražská1451/11-15,Novozámocká1453/24-26, Novozámocká 2539/10-16, Kremnická 2547/1-3, Kremnická 2547/5-7, Novozámocká 3209/11-17,Kremnická3208/4-6, Novozámocká 3210/19-23, Kremnická 2531/9-13, Strážska 1139/31-51, Námestie mládeže 587/17 ZŠ, Novozámocká 1447/25-31, Voljanského 1368/2-12, Nám. Mládeže 8, obchod, Voljanského 1368/14-18, Pražská 1456/8-20, Voljanského 491/3 MŠ, Novozámocká1443/28-32,Šmidkeho1445/2-14, Voljanského 8187, Pizzeria, Nográdyho 561/2-14, Nográdyho 576/16-22, Nográdyho 716/27-41, D.Ertla 1450/1-11, Nográdyho 1455/24 SBD, Strážska cesta 722/1-15, Nográdyho 563/17-25, Šmidkeho 1380/1-11, Novozámocká 1350/34-42, Novozámocká 8475/45-49, Novozámocká 8741/51-53, Novozámocká 1346/55-59, Novozámocká 1347/61-69, Novozámocká 936/71, Ľ.Štúra 5150/52-64, Novozámocká 2527/2-8, Pražská 2529/1-9, Tulská 2490/31-41, Imatra 2450/2-6, Imatra 2445/1-15, Tulská 2238/1-13, Pražská 2529/7, BILLA, Tulská 2461/21-29, Tulská 2283/15-19, Novozámocká 2477/1-9, Imatra 2548/8 MŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATEGÓRIA

KDE

Zdieľať na:

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.