Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Dispečing

Dispečing je nepretržitá havarijná služba STEFE, na ktorú je možné volať 7 dní v týždni, 24 hodín denne aj počas víkendov a sviatkov.

STEFE zaručuje rýchle rozpoznanie chyby a kvalifikovaný zásah. Systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT) neustále monitorujeme a keď zaregistrujeme problém s dodávkou tepla, tak okamžite zasahujeme. 

Názov spoločnosti

Zelená linka na DISPEČING

STEFE Banská Bystrica

0800 700 700

STEFE Martin

0800 700 707

STEFE Zvolen

0800 700 777

STEFE THS

0800 700 808

STEFE Rožňava

0800 700 808

STEFE Rimavská Sobota   

0800 700 808

STEFE Trnava

www.stefetrnava.sk

Čo robiť, ak vznikne problém s teplou vodou alebo kúrením vo vašom byte?
V prvom rade treba poruchu lokalizovať. Či je porucha v jednom byte, alebo sa týka aj susedov, viacerých bytov, celého domu, prípadne celej ulice.

Kto môže volať na dispečing?
Na dispečing STEFE volá spravidla zástupca bytového domu, v havarijných prípadoch aj obyvateľ bytu.

Za ktoré časti vykurovacej sústavy v bytovom dome je zodpovedný dodávateľ tepla STEFE?

 • STEFE nesie zodpovednosť za vykurovaciu sústavu po kompaktnú odovzdávaciu stanicu tepla (KOST).
 • Vlastníci bytov nesú zodpovednosť za vnútorné rozvody a radiátory.
 Kedy VOLAŤ dispečing STEFE?
 • Prerušilo sa vykurovanie v celom objekte, resp. bytovom dome, nekúri sa v celom dome.
 • Prerušila sa dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) v celom objekte, resp. bytovom dome, netečie teplá voda v celom dome.
 • Náhle sa znížila teplota teplej úžitkovej vody v celom objekte, resp. bytovom dome.
 • V miestnosti, v ktorej je umiestnená kompaktná odovzdávacia stanica (KOST), alebo susediacich miestnostiach, sa objaví voda (v pivnici a pod.)
 • Pri odvzdušňovaní radiátora nevyteká z radiátora voda a ani neuniká vzduch (nízky tlak).
 • V dome je neskorý ranný nábeh teplej vody (TÚV).
 • Začiatok vykurovacej sezóny je mimo štandardného nábehu.
 • V dome, resp. v byte sa plánuje zásah do rozvodov teplej úžitkovej vody (TÚV).
 • V dome, resp. v byte sa plánuje zásah v systéme ústredného kúrenia (ÚK) alebo výmena radiátora.

Kedy NEVOLAŤ dispečing STEFE, ale najprv kontaktovať správcu bytového domu, resp. dodávateľov iných energií a služieb?

 • Ak požadujete úpravu parametrov ústredného kúrenia alebo teplej úžitkovej vody (zmena nastavenia teploty, času dodávky).
 • Všetky radiátory v byte sú studené, v susednom byte ide vykurovanie normálne.
 • Jeden radiátor v byte nehreje, ostatné radiátory vykurujú normálne.
 • Na radiátore je porušený termostatický ventil.
 • Radiátor je prasknutý, tečie.
 • Radiátor vydáva nepríjemný zvuk.
 • Netečie studená voda. (Ak je výpadok studenej vody, nemôže tiecť ani teplá. Teplá voda vzniká ohriatím studenej vody v domovej kompaktnej odovzdávacej stanici tepla (KOST). Problém je u dodávateľa studenej vody.)
 • Nejde elektrika a zároveň sa prerušila dodávka tepla. (Ak je výpadok elektrickej energie, môže sa prerušiť aj dodávka tepla. Z dôvodu výpadku elektriny sa preruší prevádzka KOST resp. centrálneho zdroja).
 • Porucha na výťahu.
 • Porucha elektroinštalácie.
 • Upchatie kanalizácie.

Pre informácie o aktuálnych odstávkach a prerušeniach dodávky tepla KLIKNITE NA TENTO ODKAZ

Ak je teplá voda zafarbená alebo zapácha, nie je to chyba dodávateľa tepla.
Teplá voda vzniká v nerezovom výmenníku kompaktnej odovzdávacej stanice tepla (KOST) priamo v bytovom dome a cez vnútorné rozvody cirkuluje do jednotlivých bytov. Ak sa teplá voda zafarbí, príčinou môžu byť staré, niekedy aj viac ako 30 ročné vnútorné rozvody v bytových domoch, v ktorých sú usadeniny. Zafarbenie vody sa väčšinou objaví po odstávke. Pri napustení vody po odstávke sa zvíria usadeniny vo vnútorných rozvodoch a tie zafarbia vodu. Aby sme predišli znečisteniu vody, odporúčame výmenu vnútorných rozvodov teplej úžitkovej vody (TÚV). Pre informácie kliknite sem.

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.