Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Ako vyrábame a dodávame teplo

Systém výroby a dodávky tepla, ktorý prevádzkuje STEFE, je založený na centrálnej výrobe tepla na jednom mieste v centrálnej kotolni. Vyrobené teplo je potom dodávané dvojrúrovým potrubným systémom k jednotlivým odberateľom - objektom (budovám, bytovým domom) a to je ďalej distribuované do radiátorov v miestnostiach. V objektoch sú umiestnené kompaktné odovzdávacie stanice tepla (KOST), ktoré regulujú dodávku tepla a pripravuje sa v nich teplá úžitková voda.

Výroba tepla

Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET)

Kombinovaná výroba je moderná technológia výroby tepla a elektrickej energie. Je založená na princípe združenej výroby. Znamená to, že v jednom zariadení sa súčasne vyrába elektrická energia aj teplo. Vďaka tomu môžeme dosiahnuť až 40 % úsporu vstupného paliva a teda získať lacnejšiu elektrickú energiu a teplo. STEFE vybudovala už v roku 1996 v Banskej Bystrici plynovú turbínu s technológiou KVET, vďaka ktorej môžeme účinnejšie využívať primárne zdroje energie.

Inovatívne energetické centrum v Rimavskej Sobote 
Kotolňa na biomasu v Rožňave  

Transport tepla

Nové predizolované teplovodné potrubia

Transport tepla od tepelného zdroja do všetkých odberných miest v požadovanom čase, množstve a kvalite zabezpečujú potrubné rozvody. Ich tepelno izolačné vlastnosti majú rozhodujúci vplyv na veľkosť tepelných strát. STEFE využíva pri transporte tepla dvojrúrové predizolované potrubia, ktoré zaručujú minimálne straty a zvyšujú tým efektívnosť dodávky tepla.

Odovzdávanie tepla

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla (KOST)

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla (KOST) je zariadenie, zabezpečujúce dodávku tepla pre objekt, v ktorom je umiestnená. Pripravuje sa v nej aj teplá úžitková voda. Pracuje autonómne, má samostatnú reguláciu ÚK a TÚV a je napojená na vnútorné rozvody ÚK a TUV objektov a bytových domov. Vďaka KOST môzu domácnosti šetriť na nákladoch na teplú úžitkovú vodu a bytové domy využívať možnosť nastaviť si individuálny režim dodávky a teploty podľa vlastných potrieb.

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla KOST
Článok o monitorovaní a kontrole KOST v Rimavskej Sobote

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.