Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Biomasa

Ekologická energia

STEFE modernizuje energetické zariadenia a navrhuje moderné technológie, ktoré prispievajú k zefektívneniu výroby a ochrane životného prostredia.

STEFE eliminuje aktívnu produkciu CO2 rozširovaním výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), kombinovanou výrobou elektrickej energie a tepla (KVET) a modernizovaním výroby a dodávky tepla prostredníctvom nových riešení. V rámci STEFE dosiahol podiel OZE a KVET už celkovo viac ako 40 percent.

Prvý projekt na využívanie alternatívnych zdrojov energie sme zrealizovali v Revúcej, kde sme v apríli 2008 spolu s partnerskou spoločnosťou INTECH uviedli do prevádzky tepelný zdroj na biomasu s maximálnym výkonom 3 MW. V tom istom roku mu bol udelený titul Najlepší projekt energetiky 2008. V súčasnosti zásobujeme teplom vyrobeným z biomasy viac ako 3000 domácností v Revúcej. Model riešenia v Revúcej sme využili aj v ďalších mestách. V apríli 2010 sme uviedli do prevádzky novovybudovaný tepelný zdroj na biomasu vo Veľkom Krtíši, ktorý vyrába teplo pre všetky domácnosti mesta. Na jar 2011 sme začali skúšobnú prevádzku nášho unikátneho energetického zdroja s názvom Inovatívne energetické centrum (IEC) v Rimavskej Sobote. Zdroj na výrobu tepla a elektriny využíva okrem zemného plynu aj biomasu a slnečnú energiu. Kotolňu na spaľovanie biomasy sme vybudovali aj v Rožňave. Teplo z biomasy dodávame aj v Kremnici. 

Chránime životné prostredie

Od roku 1995 sme znížili produkciu emisií CO2 v niektorých lokalitách až o 100 %.

Vysoko efektívnu kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) realizujeme už od roku 1999.

Od roku 2006 dodávame aj teplo vyrobené zo zdrojov na biomasu. Teplo vyrobené z biomasy dodávame v Revúcej, Veľkom Krtíši, Rimavskej Sobote,  Rožňave Banskej Bystrici aj Kremnici.

Za zdroj na biomasu v Revúcej sme získali ocenenie Najlepší projekt energetiky za rok 2008.

Na jar 2011 sme uviedli do prevádzky unikátne Inovatívne energetické centrum v Rimavskej Sobote, ktoré vyrába energiu na báze 3 zdrojov – plyn, biomasa, slnko.

Naši pracovníci obsluhy jazdia na elektrických skútroch.

 

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.