Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Energetický audit

Potrebujete nájsť optimálne riešenie spotreby energií vo vašej budove, resp. technológii?

Energetický audit je komplexným technicko-ekonomickým posúdením budovy, objektu. Zahŕňa inšpekciu, analýzu a vyhodnotenie existujúceho stavu a návrh rôznych opatrení, ktorých realizáciou môže dôjsť k zníženiu spotreby energie a k zlepšeniu klímy objektu. Výstupom je kompletná správa, ktorá popisuje odporúčané opatrenia s príslušnými potrebnými investíciami, vyčíslením úspor a zisku.

Druhy:

  • Energetický audit budova
  • Energetický audit technológia
  • Energetický audit na možnosť dodávky využiteľného tepla

Referencie:

STEFE Banská Bystrica, a.s.
Energetický audit a rekonštrukcia kotolne
Diecézne centrum v Banskej Bystrici

Viac informácií: http://www.stefe.sk/clanok/energeticky-audit/562

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.