Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Energetický manažment pre tepelnú energiu

Zabezpečíme vám komplexnú evidenciu a spracovanie energetických údajov.

Formy:

 • systematické meranie a sledovanie spotreby energií a jej optimalizácie pri prevádzke budovy alebo v priemysle
 • zabezpečenie prevádzky tepelného energetického hospodárstva v súlade s platnými právnymi predpismi pre tretie osoby

V energetickom manažmente je zahrnuté:

 • odpočet meradiel
 • evidencia vstupných a výstupných hodnôt energií dodaných zákazníkom alebo nameraných spoločnosťami STEFE (voda, teplo, plyn, elektrina, biomasa)
 • sledovanie spotrieb, vyhodnotenie účinnosti zariadenia voči normatívom, merná spotreba tepla ÚK, TV
 • príprava podkladov pre fakturáciu tepla ÚK, TV, vody
 • bilancovanie spotrieb vstupných a výstupných energií energetických zariadení
 • sprostredkovanie predaja vstupných energií
 • doplnková služba: automatizácia merania
 • spracovanie a tlač faktúr
 • evidencia zmlúv

Komu je určený energetický manažment:

 • Prevádzkovateľom energetických zariadení a domových kotolní
 • Podnikateľom v energetickej oblasti

Produkt - Energetický manažment

Chcete viac informácií o energetickom manažmente? Vyplňte formulár a náš pracovník Vás bude kontaktovať počas pracovných dní do 24 hodín od zaregistrovania údajov.

podmienkami

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.