Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Havarijná služba

Havarijná služba pomáha minimalizovať škody v prípade havárie ústredného kúrenia a teplej vody.

STEFE ponúka záujemcom nepretržitú 24 hodinovú havarijnú službu.

Služba sa týka havárií na systéme ÚK a TÚV za odberným miestom v budovách a bytových domoch, za kompaktnou odvzdávacou stanicou tepla (KOST).

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.