Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Identifikačné údaje spoločností

STEFE SK, a.s., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Tel:            +421 48 3220 100
IČO:                     31 630 278
IČ DPH:           SK2021133499
DIČ:                    2021133499
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sa, vl. č. 792/S

STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
Tel: +421 48 3220 301, +421 48 3220 201
Dispečing: 0800 700 700
IČO:               36 024 473
IČ DPH:     SK2020091667
DIČ:              2020091667
OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vl.č. 454/S
 
STEFE Rimavská Sobota, s.r.o., Gorkého 8/a, 979 01 Rimavská Sobota
Tel: +421 47 5631 172
Dispečing: 0800 700 808
IČO:               31 585 752
IČ DPH:     SK2020470914
DIČ:              2020470914
OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 1208/S
 
STEFE Martin, a.s., Východná 14, 036 01 Martin
Tel: +421 43 4010 400
Dispečing: 0800 700 707
IČO:               36 395 714
IČ DPH:     SK2020121521
DIČ:              2020121521
OR Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl.č. 10277/L
 
STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54, 960 01 Zvolen
Tel: +421 45 5248 600
Dispečing: 0800 700 777
IČO:               31 612 300
IČ DPH:     SK2020478394
DIČ:              2020478394
OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 2128/S
 
STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Tel: +421 48 3220 100
Dispečing (IEC): 0800 700 808
IČO:               35 889 080
IČ DPH:     SK2021847828
DIČ:              2021847828
OR Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, vl.č. 15352/S
 
STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca
Tel: +421 58 4424 178
Dispečing: 0800 700 808
IČO:               36 045 403
IČ DPH:     SK2020069436
DIČ:              2020069436
OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 6810/S
 
STEFE THS, s.r.o., Pracovisko Veľký Krtíš - Písecká 3; 990 01  Veľký Krtíš
Sekretariát: +421 47 4831 517
Dispečing: 0800 700 808
 
STEFE THS, s.r.o., Pracovisko Krupina - Svätotrojičné nám. 19; 963 01  Krupina
Sekretariát: +421 45 5519 560
Dispečing: 0800 700 808
 
STEFE THS, s.r.o., Pracovisko Levoča - Pri podkove 5; 054 01 Levoča
Sekretariát: +421 53 4510 570; +421 918 733698
Dispečing: 0800 700 808
 
STEFE Rožňava, s.r.o., Páterova 8, 048 01 Rožňava
Dispečing: 0800 700 808
IČO:               31 673 660
IČ DPH:     SK2020500636
DIČ:              2020500636
OR Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl.č. 3185/V

STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16 917 32 Trnava
Recepcia – informácie: +421/33/32 36 522
Sekretariát: +421/33/32 36 514

 

Kontakty na zodpovedné osoby za ochranu osobných údajov v skupine spoločností STEFE:

STEFE SK, a.s.

ochranaudajov@stefe.sk

+421 48 3220 129

STEFE Rožňava, s.r.o.

ochranaudajov.roznava@stefe.sk

+421 58 4880 484

STEFE THS, s.r.o.

ochranaudajov.revuca@stefe.sk

+421 58 4424 178

STEFE Trnava, s.r.o.

ochranaudajov@stefetrnava.sk

 

STEFE Zvolen, s.r.o.

ochranaudajov.zvolen@stefe.sk

+421 45 5248 609

STEFE Martin, a.s.

ochranaudajov.martin@stefe.sk

+421 43 4010 407

STEFE Banská Bystrica, a.s.

ochranaudajov.banskabystrica@stefe.sk

+421 48 3220 201

STEFE ECB, s.r.o.

ochranaudajov.ecb@stefe.sk

+421 48 3220 156

STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.

ochranaudajov.rimavskasobota@stefe.sk

+421 47 5631 172

 

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.