Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Investície do CZT

STEFE Martin, a.s., vybudovala novú kotolňu na biomasu v lokalite Na Kameni

V lokalite Na Kameni (za Martinskou teplárenskou, a. s.) sme dlhodobo prevádzkovali parnú výmenníkovú stanicu, ktorá dodávala teplo a teplú úžitkovú vodu do objektov sociálneho zabezpečenia. Z dôvodu ukončenia distribúcie pary zo strany Martinskej teplárenskej, a. s., sme boli nútení vzniknutú situáciu riešiť. Uskutočnili sme rokovania s mestom Martin, Martinskou teplárenskou a správcom mestského majetku Matra. Výsledkom bola dohoda, že STEFE Martin vybuduje na vlastné náklady nový zdroj tepla.                            
V lokalite na Kameni sa nenachádzajú horúcovodné rozvody, a preto sme sa rozhodli vybudovať kotolňu na biomasu. S výstavbou sa začalo v máji 2016 po ukončení vykurovacieho obdobia a získaní stavebného povolenia. V priestore pôvodnej parnej výmenníkovej stanice bola vybudovaná nová kotolňa s automatickým kotlom na drevné pelety s výkonom 60 kW a doplnkovým (núdzovým) kotlom na elektrinu s výkonom 45 kW. Kotolňa pracuje v automatickom režime, okrem plnenia zásobníka peletami. Centrálny dispečing STEFE Martin monitoruje kotolňu na diaľku. Službukonajúci dispečer má tak neustály dohľad nad technológiou a akýkoľvek vzniknutý havarijný stav môže okamžite riešiť. Pri kotolni bola vybudovaná prístupová cesta a sklad peliet. Kotolňa ročne vyrobí cca 420 MWh tepla. Spoločnosť STEFE Martin investovala do novej kotolne 57 tisíc EUR.

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.