Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Radiátory

Chladnutie radiátorov v priebehu dňa nie je poruchou. Kúri sa nie preto, aby boli horúce radiátory, ale preto, aby bola dosiahnutá nastavená teplota v miestnosti.

Chystáte sa vymieňať radiátory vo vašom byte? NÁŠ TIP

Ak plánujete vo vašej domácnosti meniť radiátory a termostatické ventily, poraďte sa s odborníkom. Ten navrhne správny typ a veľkosť vykurovacieho telesa v závislosti od viacerých faktorov - vykurovacej plochy, stavu zateplenia bytového domu a výmeny okien, umiestnenia bytu v bytovom dome a umiestnenia telesa. Ak sa rozhodnete vymieňať radiátory, riešte túto investíciu komplexne v rámci celého bytového domu. Pri výmene vykurovacích telies a vyregulovaní v bytoch je potrebné myslieť na to, že vykurovacia sústava je jeden celok. Nesprávny výber vykurovacích telies (radiátorov) a termostatických ventilov môže čiastočne znefunkčniť vyregulovanie vykurovacej sústavy v bytovom dome.

 


Je vo vašom dome hydraulicky vyregulovaný systém ÚK?

Ak sme popri významných investíciách do zateplenia a výmeny okien nerealizovali v bytovom dome žiadne opatrenia optimalizácie vykurovacej sústavy, tak môžeme byť sklamaní z nenaplnenia očakávanej výšky ušetrených nákladov. Zateplenie a výmena okien prinesú zvýšenie teploty v miestnostiach. Ak tomu neprispôsobíme dodávku tepla, tak dôjde k prekurovaniu a častejšiemu vetraniu, čo spôsobí plytvanie. Vytvoriť vhodné podmienky pre hospodárnu a bezporuchovú prevádzku vyžaduje správne hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a montáž termostatických hlavíc na radiátory. Pôvodné radiátorové ventily nahrádzajú nové termostatické, ktoré ponúkajú aj možnosť nastavenia a zmeny hydraulického odporu. Takto je možné odstrániť problémy s nesprávnym prerozdelením vykurovacej vody medzi jednotlivé radiátory, ako aj potrebnú stabilitu počas celej vykurovacej sezóny.

Termostatické ventily majú dve funkcie:

  • vyvažovaciu, usmernenie prietoku vykurovacej vody cez nerovnomernosti vykurovania medzi rôznymi časťami budovy
  • regulujúcu, zmena teploty v miestnostiach podľa potreby, obmedzenie vykurovania v čase neprítomnosti v miestnosti alebo v byte a pod.

STEFE realizuje HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE. VIAC_INFORMÁCIÍ

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.