Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Projekty energetickej efektívnosti

STEFE v spolupráci s partnermi poskytuje projekty šité na mieru zákazníka s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy, tepelno-energetických zariadení a spotreby tepla, resp. výroby tepla, chladu.

Projekty energetickej efektívnosti priniesli zákazníkom:

  • príjemný pocit spokojnosti s tepelnou pohodou
  • zlepšenie estetického vzhľadu budovy
  • vypracovanie analýzy skutkového stavu, energetický audit, resp. energetickú štúdiu s návrhom opatrení
  • vypracovanie projektovej dokumentácie
  • získanie stavebného povolenia, realizácie diela a kolaudácie prostredníctvom jedného zmluvného partnera
  • prefinancovanie investície spoločnosťami STEFE
  • splácanie investície z dosiahnutých úspor
  • možnosť získania nenávratnej dotácie v rámci programu MunSEFF

 

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.