Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Rekonštrukcia energetického zariadenia

Potrebujete zrekonštruovať vaše energetické zariadenie?

Možné služby pre zákazníka:

  • realizácia kompletnej rekonštrukcie a modernizácie (výmena kotla, čerpadiel, úpravne vody, riadiaceho systému, komína, rozvodov, KOST, OST, atď.)
  • dodanie projektu technického riešenia
  • hydraulické vyregulovanie systému po rekonštrukcii
  • vybudovanie chladiacej jednotky a rozvodov chladu
  • modernizácia vzduchotechniky s rekuperáciou v budove
  • prevádzka a údržba rekonštruovaných technologických zariadení

Výhody pre zákazníka:

  • dodanie diela na kľúč
  • financovanie
  • úspora spotreby energií

Referencie:

STEFE Banská Bystrica, a.s.
Komplexná rekonštrukcia zastaranej plynovej kotolne
Diecézne centrum
 

Viac informácií: http://www.stefe.sk/clanok/energeticky-audit/562

STEFE Banská Bystrica, a.s.
Rekonštrukcia plynovej kotolne a vykurovania výrobných hál

Strojárenská spoločnosť SL Slovakia, a.s.
Inštalácia plynových infražiaričov a stropných ventilátorov, vybudovanie nových plynových rozvodov v areáli, rekonštrukcia plynovej kotolne, pripojenie zrekonštruovanej kotolne prostredníctvom nového riadiaceho systému na 24h dispečing STEFE. Viac informácií: http://www.stefe.sk/clanok/projekt-energetickej-efektivnosti-v-strojarskej-spolocnosti/560

STEFE Martin, a.s.
Rekonštrukcia zariadení na zásobovanie teplom
Slovenské komorné divadlo v Martine
Realizácia kompletnej rekonštrukcie z dôvodu havarijného stavu, dodanie projektu technického riešenia, dodávka novej horúcovodnej KOST, hydraulické vyregulovanie systému po rekonštrukcii, vybudovanie chladiacej jednotky a rozvodov chladu, modernizácia vzduchotechniky s rekuperáciou v budove, prevádzka a údržba rekonštruovaných technologických zariadení. Viac informácií: http://www.stefe.sk/clanok/rekonstrukcia-zasobovania-teplom-slovenskeho-komorneho-divadla-v-martine/492

STEFE Martin, a.s.
Výmena vykurovacích telies a nasadenie termostatických ventilov
Základná škola s materskou školou Priehradná v Martine

STEFE THS, s.r.o.
Rekonštrukcie kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST)
37 bytových domov v Revúcej
Dodávka komplexnej služby: rekonštrukcia KOST z tlakovo závislej na tlakovo nezávislú, samostatná cirkulácia, samostatne nastaviteľný režim ÚK.

 

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.