Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Revízie

Výkon odborných prehliadok a skúšok na vyhradených technických zariadeniach (VZT) a pre komíny.

Služba sa týka nasledovných zariadení:

  • Vybrané technické zariadenia: tlakové nádoby; elektrické zariadenia; plynové zariadenia; zdvíhacie zariadenia
  • Komíny

Činnosti vrámci služby:

  • evidencia technických zariadení
  • vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku
  • vypracovanie protokolu o emisiách
  • zabezpečenie odstránenia nedostatkov na revidovaných zariadeniach cez produkt Servis STEFE.

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.