Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Servis STEFE

Opravy, údržba a rekonštrukčné práce v oblasti ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody v budovách.

STEFE ponúka nasledové druhy činností:

  • servis a opravy v oblasti ÚK, TÚV a vody - vodoinštalatérske práce, kúrenárske práce
  • údržba tepelných energetických zariadení
  • výmena (demontáž a montáž) energetických zariadení (výmenníkov tepla, KOST, čerpadiel, armatúr...)
  • izolatérske práce
  • drobné stavebné práce
  • vykonanie navrhnutých opatrení a odstránenie technických nedostatkov vyplývajúcich z odborných prehliadok a skúšok, zabezpečenie aktuálnosti technickej dokumentácie

Referencie:

STEFE Rožňava, s.r.o.
Oprava a údržba mestských budov
Oprava a údržba elektroinštalácie, vnútorných rozvodv vody a kanalizácie, radiátorov a rozvodov ÚK, zámočnícke a stolárske práce, oprava keramického obkladu a dlažby. Havarijný služba, pohotovostná služba počas vykurovacej sezóny, všetky remeselné služby na jednom telefónnom čísle "pod jednou strechou" - jeden dodávateľ.

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.