Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Správa určených meradiel

Komplexný balík služieb evidencie, odpočtu a overenia vodomerov na studenú a teplú vodu a kompaktných meračov tepla v bytoch a nebytových priestoroch.

V zmysle Zákona o energetike č. 657/2004 Z.z. a Zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológií ponúkame komplexnú správu určených meradiel - vodomerov na studenú a teplú vodu, kompaktných meračov tepla v bytoch a nebytových priestoroch. 

Evidencia meradiel

 • Prehľadná evidencia v elektronickej podobe
 • Automatické upozornenie na termíny overenia v zákonom stanovených limitoch
 • Aktualizácia evidencie pri každom odpočte, výmene, plombovaní
 • Spolupráca pri metrologickej inšpekcii 

Odpočty meradiel

 • Zabezpečenie oznamovacej povinnosti v zmysle zákona
 • Odpočet pracovníkmi s viditeľnou identifikáciou
 • Fotodokumentácia so záznamom času
 • Vybavenie reklamácie odpočtov
 • Export do účtovného programu

Oprava, výmena, overenie, pozáručný servis, dodanie merača

 • Montážne práce kvalifikovanými pracovníkmi s platným certifikátom na montáž určených meradiel
 • Kontrola funkčnosti ventilov, posúdenie stavu vodoinštalácie, ponuka na opravu alebo výmenu
 • Pozáručný servis pri poruche alebo reklamácii merania
 • Poradenstvo pre výber a dodávka vhodného typu určeného meradla
 • 24 hod dispečing so stálou havarijnou službou

Demontáž a montáž určených meradiel zabezpečujeme podľa platných technických noriem a odporúčaní výrobcu skúsenými vlastnými pracovníkmi s dokladom o spôsobilosti v oblasti metrológie s registráciou na Úrade pre normalizáciu, metrológiou a skúšobníctvo Slovenskej Republiky.

Referencie:

Službu realizuje STEFE Zvolen, s.r.o., ktorá vlastní Rozhodnutie o registrácii na montáž meračov č. R/I-08/2013.
Viac informácií: http://www.stefe.sk/clanok/sprava-urcenych-meradiel/565

 

Produkt - Správa určených meradiel

Máte záujem o produkt, chcete viac informácií? Pošlite nám nezáväznú objednávku. Náš pracovník Vás bude kontaktovať v pracovných dňoch do 24 hodín od zaregistrovania údajov.

podmienkami

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.