Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Teplo

Teplo je fyzikálna veličina a má značku Q.

Jednotkou tepla je 1 J (joule).

1kJ = 1000 J
1MJ = 1000 kJ
1 GJ = 1000 MJ

Telesom prijaté alebo odovzdané teplo vypočítame Q = c . m . Δt .

Vieš, že hnijúce rastliny produkujú teplo? Niektoré živočíchy toto teplo využívajú, ako napr. vták – Austrálsky tabon - prikrýva svoje vajíčka teplou vrstvou zahnívajúcich rastlín - kompostom. Tento kompost pokryje ešte pieskom. Keď sa vajíčka príliš zahrejú, vták piesok odhrabe a nechá teplo uniknúť do okolia.

Ako prúdi vzduch v miestnosti?
Teplý vzduch, ktorý sa zohreje od radiátora, má menšiu hustotu ako studený. Preto teplý vzduch stúpa smerom hore a chladný klesá k podlahe.

Prečo majú klasické radiátory harmonikový tvar?
Niekedy chceme, aby teplo prechádzalo z pevnej látky do plynnej - napríklad z radiátora ústredného kúrenia do vzduchu v miestnosti. Čím väčšou plochou teplo prechádza, tým viac tepla prejde. Preto by mali mať radiátory čo najväčší povrch. Aby pri tom nezaberali v miestnosti veľa miesta, tak sú vyrobené z viacerých článkov - „rebier“.

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.