Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Teplota

Teplota je fyzikálna veličina, jej značka je t. Najčastejšie používanou teplotnou stupnicou je Celziova stupnica, ktorej jednotkou je 1 stupeň Celzia.

Značka fyzikálnej veličiny teploty a značka fyzikálnej veličiny času je rovnaká - „t“?

Najnižšia teplota, prirodzene sa vyskytujúca na Zemi, -89 °C (184,15 K) bola nameraná 21. júla 1983 v Antarktíde.
Najnižšia teplota prirodzene sa vyskytujúca vo vesmíre je teplota reliktného žiarenia 2,7 K.
Najnižšia teplota v laboratóriu, 450 pK (piko znamená milióntina z milióntiny), bola dosiahnutá v Technologickom inštitúte v Massachusetts roku 2003.

Vieš o tom, že Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach je jedným z mála fyzikálnych pracovísk na svete, kde sa dosahujú veľmi nízke teploty (tisícina stupňa nad absolútnou nulou −273,15 °C)?

 

Výpočet výslednej teploty vody

Keď zmiešavame rovnaké kvapaliny s rovnakými hmotnosťami, ale s rôznymi začiatočnymi teplotami, ich výsledná teplota sa da odhadnúť. Mala by sa rovnať aritmetickému priemeru – polovici súčtu ich začiatočných teplôt.

Priklad:
Ak je začiatočná teplota horúcej vody 80 °C a teplota studenej 20 °C, tak ich výsledná teplota by mala byť 50 °C.
Odmeraná hodnota výslednej teploty je v praxi však o niečo nižšia ako vypočítaná. Časť tepla sa totiž spotrebovala na zohriatie nádoby a časť tepla unikla do okolitého vzduchu. Hovoríme o stratách tepla. Z hľadiska výmeny tepla platí, že studená voda sa pridaním horúcej vody zohreje, prijme teplo. Horúca voda sa pridaním studenej vody ochladí, odovzdá teplo.

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.