Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Hydraulické vyregulovanie sústav teplej vody

Úspory vďaka hydraulickému vyregulovaniu sústav teplej vody

Aj napriek skutočnosti, že vyregulovanie sústav teplej vody (TÚV) je na rozdiel od vyregulovania sústav ústredného kúrenia (ÚK) zákonná povinnosť, sú sústavy TÚV vyregulované len sporadicky. Ak je sústava TÚV nevyregulovaná, všetci v rámci bytového domu platíme za jeden meter kubický teplej vody rovnako, ale nie všetci ju máme rovnako teplú. V konečnom dôsledku to znamená, že každý z obyvateľov bytového domu za jeden meter kubický rovnako teplej vody zaplatí výrazne inú sumu. Ako je to možné?

Aby teplá voda v potrubiach nevychladla, rozvody teplej vody sú riešené ako cirkulačné. Ohriata voda neustále cirkuluje v potrubiach a je dohrievaná na zdroji na požadovanú teplotu. Aj napriek tomu však musia niektorí užívatelia teplú vodu dlho odpúšťať, kým začne tiecť naozaj teplá. Navyše to, aká teplá začne tiecť a po akom čase, nie je u každého v bytovom dome rovnaké. Výsledkom je, že váš sused, ktorý je bližšie k hlavnému vstupu TÚV, zaplatí za to isté menej ako vy.

Čím pomalšie voda v potrubí cirkuluje, tým rýchlejšie chladne. Čím je stupačka teplej vody vzdialenejšia od zdroja, tým pomalšie v nej voda cirkuluje. Teplejšia voda má tendenciu rýchlejšie cirkulovať, hlavne na prvých stupačkách, a na najvzdialenejšiej cirkuluje pomalšie alebo vôbec. Nerovnováhu je možné vyriešiť iba montážou a správnym nastavením vhodných regulačných ventilov na cirkulačné potrubia jednotlivých stupačiek, osadením regulačných armatúr a funkčným hydraulickým vyregulovaním sústavy TÚV.

Zdroj: ENBRA Slovakia, s.r.o. 

STIAHNITE SI INFORMAČNÝ LETÁK STEFE O HYDRAULICKOM VYREGULOVANÍ

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.