Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Okná

Výmenou okien za nové dosiahneme výraznú úsporu tepelnej energie

Rovnako ako pôvodné obvodové konštrukcie, aj pôvodné okná panelových domov prepúšťajú neúnosne veľké množstvo tepla z bytov. Okrem strát, ktoré vznikli prestupom cez zasklenie a rám, uniká teplo tiež štrbinami, ktorými sa vymieňa teplý vzduch v bytoch so spravidla chladnejším vzduchom zvonka. Ak chceme významne znížiť spotrebu tepla na vykurovanie, je treba redukovať množstva tepla, ktoré uniká práve oknami. Panelové domy majú predovšetkým na svojich priečelných fasádach veľké množstvá okien, ktorými uniká porovnateľné množstvo tepla ako cez obvodové konštrukcie. Plocha obvodových konštrukcií je v porovnaní s plochou okien väčšia, ale ich izolačné vlastnosti sú kvalitnejšie, a preto je únik tepla porovnateľný. Výmena okien vedie k úspore tepla dvoma spôsobmi -  lepšími izolačnými vlastnosťami nového okna a znížením výmeny vzduchu.

Ako vybrať úsporné okno pre panelový dom?

Hlavným ukazovateľom, ktorý vypovedá o izolačných vlastnostiach daného okna (aj iných konštrukcií), je tzv. súčiniteľ prestupu tepla Uw. Čím nižšia je hodnota tohto súčiniteľa, tým okno prepúšťa menej tepla a má teda lepšie izolačné vlastnosti. V dnešnej dobe je vhodné požadovať okná s UW hodnotou maximálne 1,1 W/(m2K). Táto hodnota vyjadruje izolačnú vlastnosť celého okna. Je treba dať si dobrý pozor na reklamné triky niektorých dodávateľov okien, ktorí namiesto hodnoty súčiniteľa prestupu tepla pre celé okno UW udávajú hodnotu Ug, čo je hodnota len pre zasklenie. Teplo však uniká aj rámom okna, ktorý má vždy horšie izolačné vlastnosti v porovnaní so zasklením.

Ďalším ukazovateľom, na ktorý je treba prihliadať pri výbere okien, je celková priepustnosť slnečného žiarenia g, ktorá vyjadruje do akej miery ho okno prepúšťa do interiéru. Čím vyššia je táto hodnota (minimálne0 amaximálne 1), tým je možné v byte využiť viac slnečného žiarenia a tým klesá spotreba tepla na vykurovanie.

Ďalším dôležitým parametrom pri výbere okna je hĺbka zapustenia skla do rámu a materiál distančného rámika medzi sklami. Z hľadiska rizika výskytu kondenzácie vodnej pary pri styku skla a rámu je výhodné zvoliť okno s viac zapusteným sklom do rámu okna. V poslednej dobe je citeľný jednoznačný odklon od hliníkových a nerezových distančných rámikov ku sklám vystužených plastom, ktoré majú lepšie vlastnosti. Novinkou je použitie špeciálnych tesniacich pások medzi stenou a okennou konštrukciou, ktoré sa používajú pri osádzaní nových okien. Pripájacia štrbina po obvode rámu okna je totiž veľmi exponovaným miestom z hľadiska difúzie vodných pár. Panel aj okno sú pre vodné pary veľmi tesnou prekážkou, takže para má tendenciu unikať z interiéru práve okolo okien. Teplota panelu smerom von postupne klesá a pri nízkej vonkajšej teplote v určitom bode dosiahne hodnoty, keď vodná para skodenzuje. Tým dochádza k vlhnutiu konštrukcie. Pre zamedzeniu tohto javu sa medzi stenu a rám vsádzajú na strane interiéru parotesné a na strane exteriéru paropriepustné vzduchotesné pásky. Pomocou tohto systému sa dá predísť vytváraniu plesní pozdĺž okenných štrbín. 

Dvojsklo alebo trojsklo?

Okná s dvojsklami majú približne o pätinu vyšší prestup slnečného žiarenia v porovnaní s trojsklami určenými pre pasívne domy. Čo je teda výhodnejšie? Vymeniť okná v panelovom dome za okná s izolačnými dvojsklami alebo trojsklami? Izolačné okná s dvojsklami prepúšťajú vďaka menšiemu množstvu skiel v porovnaní s trojsklami do interiéru viac slnečného žiarenia, tepelné zisky sú vyššie, do interiéru preniká viac tepla zvonku. Naproti tomu izolačné okná s trojsklami majú väčšie množstvá skiel, prepúšťajú teda menej tepla von z budovy. Cena okien s trojsklami je v porovnaní s dvojsklami vyššia, z pohľadu celkovej miery finančnej úspory je ale takmer jedno, či sa rozhodnete pre dvojsklo alebo trojsklo. Pokiaľ sa však zameriame aj na iné funkčné a komfortné výhody okien s trojsklom, odporúča sa skôr voľba okien s trojsklami s extra čírym zasklením.

Počet komôr rámu nie je rozhodujúci

Výrobcovia okien často argumentujú počtom komôr rámu, ktorý vydávajú za hlavné meradlo kvality. Ide však výhradne o reklamný trik. Izolačné vlastnosti rámu totiž závisia predovšetkým na konštrukcii rámu, nie na počte komôr. Preto je vhodné orientovať sa podľa už spomínanej hodnoty Uw, ktorú nájdeme v protokole o meraní vlastností okna uskutočnenom v nezávislej akreditovanej skúšobni.

Vymeniť okná aj na schodisku?

Opakom ekonomickej výhodnosti výmeny okien v bytoch je výmena okien na schodisku, kde je vzhľadom k menšiemu rozdielu teplôt medzi nevykurovaným schodiskom a exteriérom tepelná strata okien nižšia než v bytoch. Úspora nákladov na vykurovanie je po výmene okien na schodisku teda nižšia a vzhľadom k pomerne vysokej investícii do nových okien sa celkovo nevyplatí. Pôvodné okná na schodiskách sa odporúčajú meniť za nové len v prípade, keď si to vyžaduje ich stav.

Pri výmene okien však treba pamätať aj na inú skutočnosť. Nové okná sú omnoho tesnejšie v porovnaní s pôvodnými a po ich aplikácii dochádza  pri zavretých oknách k významnému zníženiu, takmer až zastaveniu výmeny vzduchu v interiéri. Výhodou je, že v miestnosti nevzniká od okien prievan. Ak sa okná pravidelne neotvárajú, zníži sa rovnako tepelná strata vetraním. Zároveň ale dôjde v bytoch k výraznejšiemu zhoršeniu hygienických podmienok. Pre zaistenie zdravého a príjemného vnútorného prostredia je nutné výmenu vzduchu zaistiť inak, a to buď pravidelným otváraním okien alebo mechanickým systémom vetrania.

Zdroj: energia.sk

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.