Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Výhody, ktoré s nami získavate

SPOĽAHLIVOSŤ

O naše zariadenia sa staráme 24 hodín denne s cieľom zabezpečiť vám vysokú kvalitu, plynulosť a spoľahlivosť dodávky tepla.

ISTOTA A BEZPEČNOSŤ

Teplo vyrábame v bezpečnej vzdialenosti od miesta spotreby. Naši pracovníci dohliadajú nepretržite na to, aby sa teplo bez ohrozenia požiarom alebo výbuchom dostalo bezpečne priamo k vám.

ŽIVOTNÝ KOMFORT

Vaše pohodlie a tepelná pohoda vo vašich domácnostiach stoja v strede nášho záujmu pri každej činnosti či novej investícii.

MODERNÉ TECHNOLÓGIE

Sledujeme trendy v oblasti tepelného hospodárstva a modernizujeme naše zariadenia v súlade s aktuálnymi poznatkami.

EKOLÓGIA

Naše zariadenia sú energeticky efektívne a ekologicky šetrné. Ich využívaním sa aj vy nemalou mierou podieľate na ochrane životného prostredia.

HOSPODÁRNOSŤ

Financovaním celého systému centrálneho vykurovania vás odbremeňujeme od vynakladania finančných prostriedkov na obstaranie, údržbu rozvodov a energetických zariadení.

KOMUNIKÁCIA

Dôveru našich zákazníkov a partnerov prehlbujeme aktívnou komunikáciou. Sme otvorení všetkým podnetom, ktoré smerujú k zefektívneniu nami poskytovaných služieb.

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.