Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

Obnova vnútorných rozvodov

Poskytneme vám komplexnú službu od energetického auditu, cez prípravu projektu, až po jeho realizáciu. Zaručí vám to zvýšenie energetickej efektívnosti a optimalizáciu nákladov.

Druhy produktov:

  • výmena, rekonštrukcia vnútorných rozvodov v bytovom dome (kanalizácia, teplo, voda)
  • výmena, rekonštrukcia rozvodov pre nebytové stavby (kanalizácia, teplo, voda)
  • tepelná izolácia vnútorných rozvodov tepla, chladu, TÚV (zákon o energetickej efektívnosti - pri budovách nad 1000m2 s ústredným vykurovaním alebo spoločnou prípravou TÚV)

Pre zefektívnenie sústav je nevyhnutné dostatočné zaizolovanie vnútorných rozvodov ÚK a TÚV.  Cez staré a neúčinné tepelné izolácie vznikajú veľké cirkulačné straty, ktorými sú vykurované spoločné priestory. Preto je dôležité ich dostatočné zaizolovanie a privedenie tepla a teplej vody k skutočným miestam spotreby. V mnohých prípadoch sú realitou aj havarijné stavy potrubia ÚK a TÚV. Tu je potrebné zvážiť ich výmenu v primeraných dimenziách, ktoré navrhne zodpovedný projektant.

Čo získate obnovou vnútorných rozvodov:
• Kvalitnú a efektívnu dodávku tepla a teplej vody o každého bytu resp. miestnosti
• Elimináciu únikov tepla cez vnútorné rozvody, zníženie cirkulačných strát
• Úsporu tepelnej energie a zníženie mernej spotreby tepla ÚK a TÚV

Komu je obnova vnútorných rozvodov určená:
Bytovým domom
Štátnej správe, samospráve
Podnikovej sfére a tretiemu sektoru
Školám
Administratívnym budovám
Ubytovacím zariadeniam a hotelom
Všetkým, ktorí chcú zefektívniť dodávku tepla vo svojej budove a dosiahnuť úsporu tepelnej energie.

Upozornenie: Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný vyregulovať a zaizolovať vnútorné rozvody ústredného vykurovania a teplej vody v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z.

Prečo STEFE?
Dlhoročné skúsenosti v oblasti energetiky
Skúsený tím zamestnancov
Flexibilita a spoľahlivosť
Moderné technické vybavenie
Operatívne zásahy

Dokument na stiahnutie

Referencie:

STEFE Zvolen, s.r.o.
Výmena ležatých rozvodov TÚV a ÚK
Bytový dom v Kremnici
Manažovanie celej výmeny počas 4 týždňov, vybudovanie novej trasy ležatých rozvodov, demontáž starých rozvodov, odvzdnušnenie vykurovacích telies, sprevádzkovanie sústavy, odskúšanie funkčnosti rozvodov ÚK a TÚV. Viac informácií: http://www.stefe.sk/clanok/obnova-vnutornych-rozvodov-a-vyregulovanie/570

Produkt - Obnova vnútorných rozvodov

Máte záujem o obnovu vnútorných rozvodov, chcete viac informácií? Pošlite nám nezáväznú objednávku. Náš pracovník Vás bude kontaktovať v pracovných dňoch do 24 hodín od zaregistrovania údajov.

?
podmienkami

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.