Spätná väzba

Prosíme Vás, napíšte Váš názor na našu webovú stránku STEFE. Vaše podnety zohľadníme pri tvorbe ďalších obsahov. Ďakujeme.

viac informácií

TEPLO

Dodávame teplo na ústredné kúrenie a teplú vodu pre viac ako 200 000 ľudí na Slovensku.

Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti výroby a dodávky tepla na ústredné vykurovanie a teplú vodu v Banskej Bystrici, Brusne, Kováčovej, Zvolene, Martine, Kremnici, Krupine, Pliešovciach, Lučenci, Veľkom Krtíši, Revúcej, Klenovci, Rimavskej Sobote, Tornali, Rožňave, Trnave a Levoči. Sledujeme trendy, systematicky investujeme do modernizácie systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT), do nových predizolovaných tepelných rozvodov a moderných kompaktných odovzdávacích staníc tepla. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a profesionálnemu tímu odborníkov vieme zabezpečiť optimálne pripojenie objektov a bytových domov na tepelné siete. Podporujeme zvyšovanie energetickej efektívnosti a úspory energií.

Čo je centralizované zásobovanie teplom (CZT)?
Zdroj tepla zásobuje viac ako jeden objekt pomocou tepelných sietí. V súčasnosti je to najefektívnejší spôsob zásobovania teplom na vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV). V nemeckom jazyku sa používa termín Fernwärme (diaľkové teplo) a v angličtine termín district heating (diaľkové vykurovanie).

Rozmýšľate o tom, kto sa postará o spoľahlivú a bezpečnú dodávku tepla a teplej vody do vašej domácnosti?

Vieme vám veľmi flexibilne a odborne poskytnúť nasledovné služby:

 • Pripojíme vaše odberné miesto na systém centrálneho zásobovania teplom (CZT) prostredníctvom technológie KOST
 • Zrekonštruujeme vašu plynovú kotolňu - nahradíme ju výkonnejšou kondenzačnou kotlovou technikou na náklady našej spoločnosti s uzavretím zmluvy na dodávku tepla
 • Zabezpečíme vám prevádzkovanie alebo správu vašej existujúcej plynovej kotolne

V prípade záujmu vám vypracujeme kalkuláciu ročných nákladov na teplo dodávane z našej tepelnej siete STEFE, resp. kalkuláciu vyššie spomínaných služieb.  Tím kvalifikovaných pracovníkov STEFE vám pomôže nájsť optimálne riešenie, ako dodávať teplo pre váš objekt (budovu, bytový dom).
Kontaktujte spoločnosť STEFE vo vašom meste. Kontakty nájdete TU 

POSTUP, AKO VÁŠ OBJEKT (BUDOVU, BYTOVÝ DOM) PRIPOJIŤ NA STEFE

 1. Vyplňte webový formulár na tejto stránke.
 2. Po vyplnení webového formulára vás bude kontaktovať telefonicky alebo e-mailom pracovník STEFE.

          Ďalej bude nasledovať:

 • obhliadka objektu odberateľa a posúdenie stavu objektu odberateľa,
 • návrh optimálneho riešenia a umiestnenia technológie v objekte odberateľa na výrobu tepla vrátane prípojky (v prípade napojenia na CZT),
 • príprava a uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o dodávke tepla),
 • zriadenie plnej moci na zastupovanie pri všetkých úkonoch súvisiacich so zriadením odberných miest od dodávateľov energií,
 • spracovanie a prerokovanie projektovej dokumentácie pre vybranú technológiu,
 • zabezpečenie územného konania a stavebného povolenia pre technológiu vrátane prípojky,
 • vybudovanie technológie na výrobu tepla vrátane prípojky (v prípade CZT) podľa schválenej projektovej dokumentácie,
 • preukázanie funkčnosti diela (funkčné skúšky technológie) za možnej účasti odberateľa,
 • vypracovanie a podpísanie protokolu o nastavení parametrov technológie,
 • uzatvorenie zmluvy o dodávke a odbere tepla s odberateľom,
 • uvedenie diela do trvalej prevádzky.

Základnou podmienkou na pripojenie nového odberateľa je podanie písomnej žiadosti o pripojenie a vybudovanie tepelnej prípojky (ak je to potrebné), ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené našou spoločnosť ako dodávateľom. Samotná dodávka tepla sa realizuje na základe písomnej Zmluvy o dodávke a odbere tepla, ktorej súčasťou musia byť najmä: objednávka tepla na príslušný kalendárny rok, technické parametre teplonosnej látky a vykurovacia krivku resp. odberový diagram, regulačný príkon a cenové rozhodnutie ÚRSO.

Produkt - Výroba a dodávka tepla

Máte záujem o produkt, chcete viac informácií? Pošlite nám nezáväznú objednávku. Náš pracovník Vás bude kontaktovať v pracovných dňoch do 24 hodín od zaregistrovania údajov.

?
podmienkami

Newsletter

Vložte, prosím, Vaše požadované údaje, vyberte kategóriu, z ktorej chcete dostávať novinky a odošlite.