Vážený správca, vážený odberateľ tepla,

vzhľadom k predpokladanému vývoju priemerných denných teplôt v najbližšom období, je naša spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. pripravená na základe Vášho požiadania pristúpiť k dodávke tepla na vykurovanie do odberných miest. 

Vaše individuálne požiadavky na začatie vykurovania resp. prípadné prekurovanie v ranných alebo večerných hodinách môže nahlásiť kompetentná osoba na našom dispečingu telefonicky na bezplatnom čísle 0800 700 700. Uvedenú požiadavku je potrebné následne potvrdiť aj e-mailom na adresu dispecing.banskabystrica@stefe.sk.

Situáciu budeme aj naďalej monitorovať a o ďalšom postupe Vás budeme informovať.

S úctou


Ing. Roman Uhrina
obchodný riaditeľ

Ostatné zaujímavosti