Ďakujeme vám,
partneri aj odberatelia za spoluprácu v uplynulom roku.

Želáme vám veselé, pokojné a hrejivé Vianoce a úspešný, šťastný, no najmä, zdravý nový rok 2021!

Kolektív STEFE Banská Bystrica, a.s.


Ostatné zaujímavosti