Vážený správca, vážený odberateľ tepla,

po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt v ostatných dňoch, vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie pristúpi naša spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. od dnešného dňa, t.j. 21. septembra 2021 k začiatku vykurovania v zmysle platnej legislatívy.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla na vykurovanie operatívne regulovaný a verejnosť budeme o tom informovať.

Ak Váš objekt nemá záujem o spustenie vykurovania dnešným dňom, prosíme kompetentnú osobu, aby túto požiadavku nahlásila na bezplatné číslo 0800 700 700, na mobilné číslo 0918 733 666 alebo e-mailom na dispecing.banskabystrica@stefe.sk. Požiadavku nahlásenú telefonicky je potrebné následne potvrdiť aj e-mailom.

S úctou

Ing. Roman Uhrina
obchodný riaditeľ
STEFE Banská Bystrica, a.s.

Ostatné zaujímavosti