Vážení odberatelia tepla,

STEFE Banská Bystrica, a.s., dodávateľ tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom potrubí, bude prerušená dodávka TÚV v termíne: pondelok 17.05.2021 od 8:00 hod.  -  piatok 21.05.2021 do 20:00 hod.

Za prípadné komplikácie a prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme a zároveň ďakujeme za pochopenie. Dodávka TÚV bude obnovená ihneď po ukončení prác.

Informácie na bezplatnom čísle dispečingu: 0800 700 700.


Ing. Nikola Chovančeková
vedúca Teplárne Radvaň