Dobrý deň,

 

v prílohe Vám zasielam oznámenie Východoslovenskej distribučnej a.s., že z dôvodu pravidelnej údržby

distribučnej sústavy je naplánované prerušenie distribúcie elektriny do objektov uvedených v prílohe

a to v termíne:

                       16. októbra 2019  od  07:20 hod  do 16:30 hod  - Petúnia, Strelícia, Astra, Ruža,

                                                                                                                Pivónia, Karafiát, Leknín

 

V prípade prerušenia distribúcie elektriny  bude v tomto čase do uvedených objektov

         prerušená aj dodávka tepla a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody.

 

Oznamy o prerušení dodávky TÚV do týchto objektov nebudeme vylepovať.