Vážení odberatelia tepla,

oznamujeme Vám, že dňa 20.5.2019 sme ukončili dodávky tepla na vykurovanie v meste Zvolen a vo Zvolenskej Slatine.

Odberatelia, ktorí majú záujem o prekurovanie aj po tomto termíne, môžu svoje požiadavky nahlásiť prostredníctvom zodpovednej osoby (predseda SVB, správca a pod.)


Ostatné zaujímavosti