Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Stráže vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   9.6.2020 v čase          od 7:00 do 15:30 hod.  prerušená dodávka TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Stráže 282/1, Stráže 2103/7,13

 

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 22.5.2020