Vážení odberatelia tepla na ul. Bystrická 442/13-17 v Kremnici,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o zrušení plánovanej odstávky el. energie sa avizované prerušenie dodávky tepla dňa 15.1.2021 v čase od 8:00 do 17:00 hod NEUSKUTOČNÍ.

                                                                                   
                                                                                                          Ján Bellák v.r.

                                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 5.1.2021

                                                                    

                                                                               Pôvodný oznam:

Vážení odberatelia tepla ul. Bystrická 442/13-17 v Kremnici,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   15.1.2021 v čase          od 8:00 do 17:00 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Bystrická 442/13-17

 

                                                                                                                 Ján Bellák v.r.

                                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 28.12.2020