Vážení odberatelia tepla na ul. Strážska cesta 9893/8-10, 12-14 a 16-18 Rezidencia Hron vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   17.3.2021 v čase od 8:00 do 14:00 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Strážska cesta 9893/8-10, 12-14 a 16-18


                                                                                                                 Ján Bellák v.r.

                                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

 

Vo Zvolene 23.2.2021