STEFE Zvolen, s.r.o. , Unionka 54, 960 01 Zvolen

 

OZNAM o prerušení dodávky tepla

 

 

Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Zvolenská Slatina, Sládkovičova 589/5,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   11.7.2019 v čase          od 7:15 do 19:00 hod.  prerušená dodávka TÚV . Dodávku TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Sládkovičova 1 – 5, 7 – 11, T. Vansovej 6 – 10

 

                                                                                                                             Ján Bellák v.r.

                                                                                                              technický riaditeľ, konateľ

 

 

Vo Zvolene 19.6.2019