STEFE Zvolen, s.r.o. , Unionka 54, 960 01 Zvolen

 

OZNAM o prerušení dodávky tepla

 

Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Rákoš vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že z dôvodu montážnych prác na technológii plynovej kotolne PK Rákoš bude dňa   11.7.2019 v čase          od 7:00 do 22:00 hod.  prerušená dodávka TÚV .

Dodávku tepla obnovíme ihneď po ukončení montážnych prác.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Rákoš 8960/20-24, 8961/26-30 a 9595/32-38

 

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 19.6.2019