Východoslovenská distribučná a.s., Vám oznamuje, že z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v meste Levoča do objektov Beryl, Achát, a to v termíne: 27. marca 2019 od 07:20 hod do 17:00 hod. V prípade prerušenia distribúcie elektriny bude v tomto čase do uvedených objektov prerušená aj dodávka tepla a tepla na prípravu teplej úžitkovej vody. Oznamy o prerušení dodávky tepla a TÚV do týchto objektov nebudeme vylepovať.