Vážení odberatelia tepla,

podľa Vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sa začína vykurovacia sezóna 1. septembra a trvá do 31. mája. Dodávateľ tepla začne dodávať teplo na vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota klesne dva dni po sebe pod 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty nad túto hodnotu. Dodávateľ tepla preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Keďže tieto podmienky už nastali, oznamujeme Vám, že spoločnosť STEFE Martin dňa 20. mája 2020 prerušila dodávku tepla na vykurovanie.

Aktualizácia k 23.5.2020:

K 23. 5. 2020 sa znovu spustilo kúrenie, keďže nastali podmienky pre opätovné spustenie kúrenia, t.j. vonkajšia priemerná denná teplota klesla pod 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať v najbližšej dobe zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty nad túto hodnotu.

Ostatné zaujímavosti