Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na rekonštrukcii horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde v termíne od 7. 11. 2019 od 22.00 hod. do  8. 11. 2019 do 18.00 hod. k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre bytové domy od  Ul. Novomeského po Ul. Holubyho, Hviezdoslavova 45, Hviezdoslavova 39-43, Záborského 3, Novomeského 6, Novomeského 36 a pre futbalový štadión, hádzanársky štadión, tenisový klub (Správa športových zariadení).

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.