Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. dôjde dňa 2. 3. 2021 od 7.30 do 13.30 hod. v bytových domoch na ul. Kernova 3, 6, 8, 9, 11 a Majerníka 15 k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu revízie elektrického zariadenia. 

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacích staníc tepla, oznamujeme našim odberateľom v týchto bytových domoch, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.