Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. dôjde dňa 8. 4. 2021 od 7.30 do 14.30 hod. v bytových domoch na ul. Rázusova 1, 3, 5, 7, 10 a Hodžova 4112 k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu revízie elektrického zariadenia. 

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacích staníc tepla, oznamujeme našim odberateľom v týchto bytových domoch, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.