Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. dôjde dňa 10. 4. 2021 od 7.30 do 15.30 hod. v bytovom dome na ul. Záborského 1 k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu odstraňovania poruchového stavu na zariadeniach distribučnej sústavy  prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacej stanice tepla, oznamujeme spotrebiteľom tepla v tomto bytovom dome, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.