Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. dôjde dňa 12. 5. 2021 od 7.30 do 18.30 hod. v bytovom dome na ul. Volgogradská 10964 k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu revízie elektrického zariadenia 

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacej stanice tepla, oznamujeme spotrebiteľom tepla v tomto bytovom dome, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.